Spojte se se mnou

Ester Davidová

články

Historie se opakuje. Aneb zachrání svět žena/y ze západu?

Píše se druhé tisíciletí.
Přibližně před devíti sty lety (devět století – devítiletý cyklus, znalí ví), začala první křížová výprava, jejíž úkolem bylo pokořit muslimské země, dobýt Jeruzalém, jelikož tam byl zneuctěn jejich boží syn a obrátit Saracény tedy Muslimy na tu správnou víru, na křesťanskou víru.
V průběhu dalších téměř sta let, táhly v několika etapách statisícové davy mužů – Angličanů, Normanů, Franků, Germánů, Vlámů, Akvitánců, tedy Evropanů do muslimských zemích ve jménu Boha, svaté války.
Dnes si již nikdo nedokáže představit, jaká zvěrstva a hrůznosti provázely tato svatá tažení.
Muži byli mučeni a zabíjeni, děti taktéž, ženy byly znásilňovány, mučeny, rozřezávány, dokonce se křesťané neštítili takových věci, jako vytahování plodů z ženských těl. Ve jménu Boha pochopitelně. Jelikož ten to tak prý chtěl.

Nebudu vám popisovat detaily. Ale ti, kdož se zajímají o dějiny stejně jako já, ví, v jakém duchu tehdy všechno probíhalo.
Měl být uctíván pouze jediný Bůh, křesťanský Bůh.
Mnoho křesťanů již samotnou cestu nepřežila. Nebyli zvyklí na podmínky v těchto teplých zemích.
Mnoho z nich zemřelo tam. Různými způsoby.
A někteří z nich ti osvícenější, byli těmito taženími ve jménu Boha znechuceni a zůstali v těchto zemích. Brali si muslimky a přizpůsobili se jejich víře, jejich životu s jejich pravidly. Byla jich opravdu jen hrstka.

A co nám to má říci?
Devítiletý cyklus, tedy devět století uběhlo a historie se opakuje. Karta se obrátila. Davy vlny muslimských národů, stoupenců Alláha proudí do Evropy, aby pokořila našeho Boha. Toho Boha, který kdysi pokořoval je.

Nezapomenu na myšlenku, která stála v jedné historické knize.
Víte, co pojí všechna náboženství? Nenávist vůči ženám.
Ano je to tak. Pochopitelně, že je to dnes již málo v křesťanské víře znatelné, ale stále je to tam někde hluboce zakořeněné. V islámu ale ještě stále velice výrazné.
Žena majetkem muže. Žena pokušitelka. Žena, Eva stvořena pouze pro potěšení Adamovo. Žena ovládající muže. Žena dobrá pouze pro plození dětí.

A co z toho plyne?
Války jsou nástrojem mužů. Ženy by nikdy neválčily, nebojovaly o moc, o peníze, o území. Jelikož ženy jsou tvůrkyněmi života. Dárkyněmi života. To žena nosí devět měsíců plod života pod srdcem. Žena je branou pro další život.. Silná, mocná sama o sobě, a to žádné náboženství, ani většina mužů nesnese.
A paradoxem je, že právě za tímto migračním procesem stojí žena. Všichni víme, o kterou ženu se jedná. O ženu, jejíž energie je ryze mužská, trpící spasitelskými, ale i mocenskými syndromy. Žena, která se stala nástrojem mužů.

A co můžeme my ženy?
Dokážu si představit, že všechna velká města na velkých prostranstvích, po celé Evropě zaplaví davy žen jako projev nesouhlasu se současnou situací.
V jemné ženské energii, bez bouřlivých provolávání hesel, násilí a nadávek ukázaly mocipánům, vládám, že žijeme na planetě, které se ne nadarmo říká Matka Země.
Aby děti, které přivádíme na svět nemusely trpět pod tíhou mocenských výmyslů.
Aby naši synové nemuseli umírat ve válkách.
Aby naše dcery nebyly znásilňovány a pokořovány jen proto, že jsou ženami.
Abychom se za pár let bály vyjít na ulici, pustit dítě do školy nebo ven za město.
Abychom se nemusely obávat hladomoru, letět někam na dovolenou nebo jít nakoupit do vedlejšího města.

Abychom jen tak nečinně přihlížely dalším vlnám migrantských invazí, ale hájily svá území, jelikož to ustrašené a pokořené ženy v minulosti nedokázaly. Aby jsme nebyly pouhým nástrojem v rukou mužů, z východu, jihu, či ze západu, kteří by nadále destruovali a ničili vše, co my stvoříme.

Nedávno prohlásil Dalajláma, že svět zachrání žena (ženy) ze západu.
Bude tomu tak?

DOKUD BUDE BOŽSTVO UZNÁVÁNO NA NEBESÍCH, MÍSTO V NAŠICH SRDCÍCH, SVĚT SE NEZMĚNÍ.

Autor článku:  Ester Davidová 

Pokračuj ve čtení
Mohlo by se Vám líbit
Ester Davidová

Ester Davidová pracuje v oblasti regresních terapií několik let, poté, co si jimi sama před lety prošla a které jí pomohly pochopit příčiny a původ jejich problémů. Na jaře 2012 vydala svou první knihu Karmická sinusoida - Z deníku regresní terapeutky a na podzim 2013 její pokračování s názvem Vesmírná sinusoida - Okno do mé duše. Na podzim 2015 vyšla její třetí kniha, s názvem Vztahová sinusoida - Příběh pro Jasmínku. Ester omezila svou terapeutickou praxi, jelikož je maminkou malé dcerky Jasmínky . Věnuje se psaní, pořádá tématické přednášky, semináře a pobyty pro ženy a kurzy regresních prožitkových terapií.

Více uvnitř články

Vítejte na stránkách EsterEster Davidová pracuje v oblasti regresních terapií několik let, poté, co si jimi sama před lety prošla a které jí pomohly pochopit příčiny a původ jejich problémů. Na jaře 2012 vydala svou první knihu Karmická sinusoida - Z deníku regresní terapeutky a na podzim 2013 její pokračování s názvem Vesmírná sinusoida - Okno do mé duše. Na podzim 2015 vyšla její třetí kniha, s názvem Vztahová sinusoida - Příběh pro Jasmínku. Ester omezila svou terapeutickou praxi, jelikož je maminkou malé dcerky Jasmínky . Věnuje se psaní, pořádá tématické přednášky, semináře a pobyty pro ženy a kurzy regresních prožitkových terapií.

Popularní články

Nahoru