Minulé životy nebo genetická paměť?

Nedávno se mi do rukou dostala kniha, která ve mně zažehla podnět k napsání tohoto článku.

Autorka v ní popisuje prolínání dvou časových dějových linií. Jedna se odehrává v současnosti a druhá v 17-tém století a hlavní hrdinka je spisovatelkou, která se při psaní svého příběhu zabývá otázkou, zda to, na co se při psaní svého románu rozvzpomíná, je výsledkem jejího minulého života či genetické paměti.

K žádným konkrétním odpovědím se nedopátrá, avšak to, co se jí odehrává v přítomnosti, silně koresponduje s příběhem z minulosti.

 

A tohle téma ve mně spustilo touhu zapátrat a podívat se na tuto oblast hlouběji a z obou směrů.

V posledních pár letech se naše vědomí otevírá a čím dál více lidí se zabývá otázkami minulých životů. Věříme, že to, jak žijme nyní, je výsledkem minulosti, tedy našich minulých životů.

Za léta regresní praxe jsem slyšela vyprávět a popisovat několik stovek svých klientů nespočet dávných příběhů a ba co více, každý ten příběh jim dával odpovědi na to, jak žijí nyní.

Bez příčiny není následků.

S tím souhlasím. I já sama jsem si prošla mnoha vhledy do minulosti, které mi ukázaly cestu a pomohly mi pochopit životní souvislosti.

Ovšem v poslední době se začínám na tyto věci dívat i druhým metrem.

Začnu popořadě.

Řekněme, že v sobě nosíme spoustu energetických i genetických dat.

Představte si, že jste jedna jediná větvička na samém vrcholku koruny stromu, a když se podíváte dolů, zjistíte, kolik větviček, různě rozvětvených je pod vámi. A každá ta větvička je jiná, jsou různě tvarované, hladké i drsné, mají různý počet listů a plodů, ale jejich jádro a struktura je stejná. Pochází z jednoho kořene, z jednoho kmene. A když jdete k tomu kořeni, tzv. k tomu Adamovi a Evě, zjistíte, co vám ty větve pod vámi všechno předaly, abyste mohly vyrůst. Vděčíte jim tzv. za svůj zrod.

Dokážete si představit vaše rodiče a pak vaše prarodiče a jejich rodiče a zase ty jejich rodiče… a tak to jde dál a dál a jsou z toho davy. Statisíce lidí, kteří se spolupodíleli na vašem vzniku.

Každý ten jedinec si v sobě nese stopy svých předchůdců, kteří žili určitý životní příběh, oplývali specifickými povahovými rysy, které se postupně na jeho cestě formovaly. U každého toho jedince exceloval nějaký povahový rys, program, emoce, prožíval svá vlastní životní dramata, otřesy nebo traumata, která se do něj vtiskla .

Když jdeme od podlahy, tedy od kořene nahoru, tak tam kdesi v pradávných časech se potkali dva lidé, žijící např. na severu, každý byl z jiného kmene a pak putovali krajinami dále, povili několik dětí, které se také rozprchly po světě, a jedno z těch dětí, je váš řekněme „praprakořen“, který se také hýbal z místa na místo, potkal svůj protějšek, v jiné krajině, třeba kdesi na jihu, opět se zamiloval, opět povili několik potomků…opět putovali a opět prožívali různá dramata, i příběhy.

Procházeli různými časovými liniemi, střídajíc jeden druhého, rodili se a umírali a za života předávali svým potomkům své vlastní paměťové otisky i otisky svých předků a tak to šlo dál a dál…

A do vás se vepsaly všechny tyto indicie, události, emoce, programy, prožitky, traumata, i dramata…

Představte si ten energetický i genetický koktejl, který v sobě máte…

Vy s tímto koktejlem žijete několik let v nevědomosti a pak přijde životní facka a kopanec a ten koktejl začnete vylívat. Vaše vnímání světa i sebe sama se začne měnit.  Možná se i zabýváte otázkou minulých životů a možná se i na ně začnete rozvzpomínat a najednou vám vše začne dávat smysl.

Říkáte si ano, to je přesně ta karma, a to, co žiji nyní je odrazem mých minulých životů.

Ale co když to tak není?

Co když žijeme pouze nyní, na momentálním vrcholu genetického i energetického řetězce? A vše, co přisuzujeme našim minulým životům, je důsledkem životů těch před námi?

Co když, že se rozvzpomínáme na životy našich předků?

A z nějakého pro nás neznámého důvodu narovnáváme tu pokřivenou genetickou matrici našich předků? A v naší genetické i energetické databance dochází k tzv. čištění?

 

Zhruba před rokem jsem si prošla rodinnou konstelací, ve které mi byla postavena konstelace na mou ženskou rodovou linii.

A v tomto procesu vyplouvaly na povrch určité příběhy, a ty mi ukazovaly ty mé, vlastní, současné.

Ukázal se příběh jedné z mých prapra.., že rodila jedno dítě za druhým a její život se točil pouze kolem reprodukce dětí a otročinou v domácnosti. Druhá prapa.., zemřela po domácku provedeném potratu. Ta má první prapra, mi nastavila zrcadlo podvědomého strachu z vícečetného potomstva a role ženy v domácnosti. Druhá prapra, mi dala odpovědi, na má častá zamlká těhotenství.

Těch příběhů bylo více a dávaly mi velký smysl.

Cítila jsem, jako bych byla poskládaná ze všech těch žen přede mnou.

Cítila jsem všechny ty útrapy a křivdy, všechno to potlačování, boje, strachy, nedůvěru i nejistotu a pak jsem se podívala do svého nitra a zhrozila se! To všechno jsem já. To všechno jsem převzala od všech těch mých pra pra…babek kořenářek, ženštin u dvora, rolnic i posluhovaček, hraběnek i spisovatelek, žen v domácnosti i žen cestovatelek, žen nemocných i zdravých, Kleopater i Johanek z Arku, protože, co my jen víme, kam až se ty naše geny zatoulaly.

Ve své podstatě nejde o to, kým jsme byli, ale důležité je, jak jsme žili. A přesně to, udává ten směr. Nejsme tady proto, abychom si libovali v minulosti, jako ve filmovém příběhu, ale přistupovali k němu jako ke studnici pravdy. V tomto směru je jedno, zda je existence minulých životů pravdivá, či ne.

Přistupujme k tomu tak, že jsme napůl genetika a napůl energetika. Napůl duše napůl hmota.

Ve Vesmíru vládne rovnováha a tak je to tomu podle mě i v tomto případě.

Možná jsme svými vlastními předky, kteří se sem vracejí, aby napravovali stíny nedostatků minulosti a prosvětlovali cestičku vlastní budoucnosti.

Poděkujme sami sobě, jak velký úkol jsme na sebe vzali. Ať už čistíme a napravujeme své vlastní minulé životy nebo čistíme koktejly naší genetické paměti.

Ester Davidová
Jmenuji se Ester Davidová a byl to můj životní příběh, který mě dovedl k technice regresních terapií. Právě ta mi pomohla rozuzlit a pochopit nejen to, co se mi v životě dělo, nalézt příčiny mých problémů, ale zejména pochopit sebe sama. „Můj příběh najdete tady“>>
Komentáře

Přidat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Vaše osobní údaje budou použity pouze pro účely zpracování tohoto komentáře. Zásady zpracování osobních údajů