Spojte se se mnou

Ester Davidová

rozhovor

Rozhovor s Ester Davidovou pro zpravodaj knihkupectví Hledající

JJ: Vaše knihy jsou velice osobní sondou do hlubin života, se kterými se setkáváte při regresní terapii. Povězte prosím, jaké okolnosti Vás k této nevšední technice dovedly.

ED: V mých knihách dávám čtenářům nahlédnout nejen do příběhů svých klientů, ale také do mého vlastního života a dělím se s nimi o mé vlastní zkušenosti. A právě můj vlastní životní příběh mě dovedl k této technice, která mi pomohla rozuzlit a pochopit nejen to, co se mi v životě dělo, nalézt příčiny mých problémů, ale zejména pochopit sebe sama. Regresní terapie mě navedla na cestu seberealizace a později i k pomoci druhým lidem na cestách jejich.

JJ: A jak vznikl popud k napsání knih? Žádali Vás o to klienti nebo to přišlo jaksi „zevnitř?

ED: Již od dětství jsem ráda psala a tvořila. Bavila mě literatura a historie. Byla jsem dítě „s bujnou fantazií a svým způsobem i „psycholog a psychoanalytik“ a tohle všechno přispělo k tomu, co dělám nyní. Když začala fungovat sociální síť – facebook, a já již nějakou dobu pracovala s lidmi a měla ve své terapeutické sbírce mnoho příběhů, napadlo mě, předávat je dále formou krátkých článků. Následovaly pozitivní odezvy a lidé mi děkovali, že jim i touto cestou pomáhám mnohé pochopit. A v tu dobu mě můj nejlepší přítel Igor dovedl k myšlence pří- běhy sepsat a přidat k nim i ten svůj vlastní, prostřednictvím knihy. A tak se také stalo. Jen mě mrzí, že se Igor vydání mé první knihy Karmická sinusoida nedočkal. Zemřel při tragické autonehodě těsně před jejím vydáním. Velice mě to zasáhlo a knihu jsem ještě než šla do tisku, doplnila o kapitolu „Smrt mého nejlepšího přítele.Tímto mu ze srdce děkuji. Bez něho by má první kniha vůbec nevznikla. A ty další také ne 🙂

JJ: Doufám, že správně předpokládám, že Vy osobně jste zažila tolik, že o reinkarnaci nepochybujete vůbec. Co byste však poradila těm, kteří věří, že život smrtí opravdu končí?

ED: Zřejmě bych pochybovat neměla. Ovšem na své cestě seberealizace jsem pochopila, že držet se jedné víry a jednoho přesvědčení nevede nikam. Víte, „co my jen víme?

Těmto lidem bych poradila, aby svůj život žili tak, jako by byl ten poslední. Žili tady a teď, v přítomnosti, užívali si každičkého okamžiku a neřešili co bylo a bude. Neubližovali sobě a ani ostatním. Měli sami sebe rádi a byli sami sebou. To stejné bych poradila i těm, co v reinkarnaci věří.

JJ: Myslíte, že duše se často vtělují po určitých skupinách opět znovu najednou? Nutí je k tomu hlavně nedořešené vzájemné karmické vazby?

ED: Spíš bych to viděla tak, že tyto skupiny pojí stejná energetická vibrace a proto si mají odžít to, co je pro všechny „ústředním tématem“ určité reinkarnace. Pak se tyto společné struktury oddělí a každý si může jít svou vlastní, individuální cestou. Ale již ne ve hmotě, tedy na této planetě. I když… co my jen víme? 🙂
JJ: Moje představa je, že v současném životě nemáme otevřené vzpomínky na předchozí vtělení z důvodu, abychom reagovali na přicházející situace opravdově, podle svého přesvědčení, a ne jenom z pozice ukáznění a strachu z karmických následků. Nenarušuje se, za této situace tedy formou regresní terapie, popisovaný proces? Není to jakási zakázaná nebo nevhodná „zkratka?
ED: Kdyby tady ta možnost neměla být, tak tady není. Kdo určuje, co je správné nebo špatné? Lidé se v této době učí jít cestou k větší zodpovědnosti sebe sama a také naslouchat svým pocitům a intuici. Pokud někdo přijímá regresi jako možnost růstu, je připraven. Ten kdo není, najde si jinou cestu. V regresi se člověku „ukáže pouze to, co má, na co je připraven a co je schopen zpracovat. Navíc s každým člověkem pracuji jinak a propojuji regresní techniku i s jinými technikami. Lidé si myslí, že regrese spočívá v tom, vidět za každou cenu své minulé životy, ale tak to není. Někdy není třeba se vždy „hrabat v minulosti.“ S mnoha lidmi pracuji formou určitých technik i jinak. Třeba formou psychoanalýzy. Spousta lidí si na základě nevědomosti a neznalosti vytvořili o regresi různé předsudky. Když se vás zeptám, zda si vzpomenete na svou poslední dovolenou, co mi odpovíte? Pokud netrpíte nějakou psychickou poruchou, věřím, že si vzpomenete. A vidíte, vrátil jste se zpátky v čase. Takže jste se dostal do regrese. Vždyť všichni prožíváme regresi nespočetně krát za den. Vzpomínáme na minulost. Akorát s tím rozdílem, že mnozí neumí s minulostí pracovat. Nejsou schopni sebereflexe, zanalyzovat ji, rozeznávat a nacházet v ní příčiny a souvislosti a brát si z ní ponaučení. A já, jakožto jejich průvodce, je to učím.
 …
JJ: Jak dlouho se podle Vašeho poznání zpracovávají kruté fatální zkušenosti z velmi vzdálených vtělení? Mám na mysli třeba úkladné vraždy, upálení, zazdění za živa… Kdy je jejich vliv vyčerpán?
ED: Záleží na rozhodnutí každého člověka. Rozhodnete li se být šťastný a nebýt v roli oběti, tedy vyjít z ní, může jít pouze o pár minut.
JJ: Lze z karmické předurčenosti nějak vystoupit? Třeba dobrovolně pochopit, pokud to může být tak snadné?
ED: Na vaši otázku, odpovím otázkou. Co je karmická předurčenost? Karma je pouze forma příčin a následků, kterou si vytváříme sami. Nikdo nám ji neurčuje. A u každého je proces pochopení různý. Někdo pochopí v současném životě, někdo k tomu dojde až v životě dalším. Vše je relativní. Pokud pochopíme a rozhodneme se, můžeme z ní vystoupit třeba hned 🙂
JJ: Mohla by fungovat kromě regrese (jako sestupu do minulosti) i progrese (posunutí do budoucnosti)? Mohla by odrážet jakousi „pravděpodobnou skutečnost? Máte s tím nějaké osobní zkušenosti?
ED: Ano mám a píši o ni i ve svých knihách. Progresi beru spíš jako cestu a nelze jí aplikovat na každém. Sama poznám, zda je člověk připraven si jí projít. Jde spíš o jakési nasměrování a funguje pouze u lidí, kteří se rozhodují. Nejen, že jim progrese snadněji pomůže v rozhodování, ale vidina lepší budoucnosti je může příjemně namotivovat k práci na sobě. Mnohým progrese pomohla daleko více, než regrese.
JJ: Myslíte, že čím vyspělejší duše, tím těžší osud? Můžeme si před vtělením vybírat úroveň obtížnosti „probírané látky?
ED: To si nemyslím. I vyspělá duše si může pro svůj vývoj vybrat krásný a snadný život. Tím jsem vlastně odpověděla na vaši první otázku 🙂
JJ: Není-li to příliš zjednodušující a je-li otázka srozumitelná, upřednostnila byste podle zkušeností z regresí „zamilovanost před „láskou? Tj. následovat „volání duše, i když klasická morálka vyzývá k „odpovědnosti?
ED: Z vlastní zkušeností vím,že nejdříve si musíme projít právě těmi „karmickými, těžkými vztahy, které nazýváte „odpovědnými“ a na kterých se máme mnohé naučit, abychom se mohli posunout. Ovšem neoddělovala bych od sebe lásku a zamilovanost. Pokud se zamilujeme sami do sebe – zdravě, jsme schopni mít lásku ke každému člověku. Přestaneme chtít mít, vlastnit a ovládat. Chtít vztah za každou cenu. Všechno musí začít u nás samotných. Teprve potom jsme schopni následovat volání duše.
JJ: Na závěr se zeptám jako klasický knihkupec: máte nějakou knížku rozečtenou na Vašem nočním stolku?
ED: Ano, mám. Dokonce tam najdete knihy dvě 🙂 Jedna je má vlastní, třetí kniha Vztahová sinusoida – Příběh pro Jasmínku. Čtu ji proto, abych si zrekapitulovala mou poslední tvorbu a lépe tak navázala na tvorbu další, čtvrté knihy a taktéž i z důvodu jakési osobní rekapitulace a vnitřního posunu 🙂 A jelikož jsem milovnicí historické literatury, tak druhou knihou je Eleonora Akvitánská – Vláda lvů od Mirelle Calmel.
JJ: Děkuji Vám za rozhovor. 

Rozhovor pro Zpravodaj Hledající. Autor článku Jan Jelínek. 

Ester Davidová

Ester Davidová pracuje v oblasti regresních terapií několik let, poté, co si jimi sama před lety prošla a které jí pomohly pochopit příčiny a původ jejich problémů. Na jaře 2012 vydala svou první knihu Karmická sinusoida - Z deníku regresní terapeutky a na podzim 2013 její pokračování s názvem Vesmírná sinusoida - Okno do mé duše. Na podzim 2015 vyšla její třetí kniha, s názvem Vztahová sinusoida - Příběh pro Jasmínku. Ester omezila svou terapeutickou praxi, jelikož je maminkou malé dcerky Jasmínky . Věnuje se psaní, pořádá tématické přednášky, semináře a pobyty pro ženy a kurzy regresních prožitkových terapií.

Více uvnitř rozhovor

Vítejte na stránkách EsterEster Davidová pracuje v oblasti regresních terapií několik let, poté, co si jimi sama před lety prošla a které jí pomohly pochopit příčiny a původ jejich problémů. Na jaře 2012 vydala svou první knihu Karmická sinusoida - Z deníku regresní terapeutky a na podzim 2013 její pokračování s názvem Vesmírná sinusoida - Okno do mé duše. Na podzim 2015 vyšla její třetí kniha, s názvem Vztahová sinusoida - Příběh pro Jasmínku. Ester omezila svou terapeutickou praxi, jelikož je maminkou malé dcerky Jasmínky . Věnuje se psaní, pořádá tématické přednášky, semináře a pobyty pro ženy a kurzy regresních prožitkových terapií.

Popularní články

Nahoru