Životní čísla / Ukázky z knihy Cesty duše v číslech a znameních

V tomto článku vám dám nahlédnout do krátkých ukázek jednotlivých životních čísel.

A pokud ještě nevíte, jak si své životní číslo spočítat, uvedu zde příklad: 

Napište si celé své datum narození a sečtěte každé číslo zvlášť. Např.: 4.1.1994 / 4 + 1 + 1 + 9 + 9 + 4 = 28 / 2 + 8 = 10 / 1+ 0 = 1

 

 

A nyní krátké ukázky z výše jmenované knihy✍️📖.

ŽIVOTNÍ ČÍSLO 1 

… Jejich jedinečnost spočívá v tom, že dostali do vínku tzv. šanci začít znovu, a mnohdy více šancí k „nápravě.“
Před nápravou však většinou kráčejí cestou arogance, vztahovačnosti, agrese a marnivosti. S neustálým pocitem ublížení. Stále hledající viníky okolo sebe a odvádějící pozornost od svého nitra a od příčin svých problémů.

…Dokáže z malých věcí udělat dramata a mnohdy si sama vše komplikuje.
Proč by měla být jednička přímá? Proč by měla dělat věci jednoduše, když to jde složitě, že jo.

…Stejně jako číslo devět jedničky hodně analyzují, přemýšlejí, hloubají a zbytečně se zamotávají do spleti svých uměle vytvořených myšlenek a domněnek. A stejně jako životní devítka si často pokládají otázku – co já tady vlastně dělám? Mají pocit, že na tento svět nepatří, že kráčí po povrchu a trpí vnitřním pocitem prázdnoty a samoty.

…Už jako děti mohli prožívat pocity osamocení, tlaku, nedůvěry a nepochopení.

…Mají pocit, že sami sebe vězní.

… Většině jedniček se na tento svět vůbec nechtělo a v důsledku prožili komplikovaný a těžký porod. Někteří přišli na tento svět s oprátkou (pupečníkem) okolo krku (podobně jako šestky). Jejich matky trpěly během těhotenství obavami, strachem a nejistotou. Rodiče si také přáli jiné pohlaví a jednička tím značně utrpěla. Cítí se nemilovaná a nechtěná. Chce se za každou cenu zavděčit a zalíbit. Necítí se být dost.

…Ke mně většinou přicházejí jedničky, které se cítí být v koncích. Užírány vinou, pocity nedostatku, pocity, že jsou k ničemu, plní strachů, úzkostí a někteří trpí i panickými ataky.

Na cestu seberealizace je především přivádějí psychické problémy. Anorexie. Bulimie. Obsese. Panické ataky. Úzkosti. Beznaděj. Pocity marnosti. Strachy. Fobie.

Cítí se být samy. V dětství mají intenzivní pocity osamocení. Bývají často svědky šarvátek a hádek svých rodičů, obviňování, soudní tahanice a vzdávání se zodpovědnosti rodičovství jednoho z rodičů. Jistá dávka neochoty komunikace. Žárlivost v rodech. Sexuální bloky…

…V minulých životech prožívali také velká osamocení, byli mnohdy odkázání sami na sebe, pronásledováni a často sváděli boj o holý život, a i to mohou být příčiny spouštěčů úzkostí, depresí a panických atak.

…U jedniček je však problém, že i přes všechno hluboké uvědomění dokáže sklouznout zpátky do starých energií, a zůstat stát na místě.
Zpochybňují tak své vyšší já a nechávají se ovládnout hlasem hlavy a ega. Přitom je v nich ohromný potenciál…

Drahá jedničko, slyš, Tvůj rod k tobě promlouvá:

…Prošli jsme mnoha útrapami. Museli jsme přihlížet, jak nám naši milovaní odchází do válek, ze kterých se málokdo vrátil a pokud ano, byl poznamenaný na svém duchu i na těle. Žil ve strachu, bil naše děti, naše ženy, rodem se neslo zoufalství, že jsme o to málo, o to hezké přicházeli.

…Báli jsme se hladomoru, epidemií, protože i ty nás v dávných časech poznamenávaly. Naše děti umíraly na nejrůznější nemoci. Nebo umíraly hlady a my jsme jen nečinně přihlíželi, protože nám zůstaly jen holé ruce. O všechno nás ti, kteří prahli po moci a bohatství připravili.

…I my jsme hledali protějšky jen proto, abychom nebyli sami, protože samotu my důvěrně známe. Již tam na našem počátku jsme byli často sami. Ženy přicházely o muže a muži zase o ženy. Byl to neustálý koloběh…

Známé osobnosti / životní číslo 1

Královna Alžběta I.
Napoleon Bonaparte
Lady Gaga
Sophia Loren

 

ŽIVOTNÍ ČÍSLO 2

Zahrnuje číslo 11, 20, 29 a 38

…Moudrá dvojka, dvacítka i jedenáctka se nechává unášet proudem života. Nic neočekává, plyne. Pochopila. Je odevzdaná a již nebojuje. Nechává řeku téct.

Nevědomá dvojka, dvacítka i jedenáctka tlačí. Tlačí vodu do kopce. Zasahuje do procesů, které jí nepřísluší a tím v sobě vytváří tlak. Nejen v sobě, ale i na své okolí – žij tak, jak chci já! – volá. Manipuluje. Ovládá.

…Mnohé prameny praví, že číslo 11 je číslem mistrovským. Ovšem jak se to vezme. Jedenáctky prošly v minulosti všemi propady duše – zejména těmi citovými. V současnosti zažívají velké emoční rozkoly, kolize, propady a úskalí ve všech rovinách.

…Jsou citlivé, intuitivní, ale svádějí boj s egem a hlavou. Mají problém se otevřít vědomému životu.

…Znám mnoho dvojek – zejména jedenáctek, které započaly svou vědomou cestu, ale na základě nějakého prožitku, zůstaly stát. I když ve svém nitru ví, bojí se a dávají přednost rozumu, analýze a logickému životu před hlasem nitra a intuice.

…Mají tendence vše zpochybňovat. Bojí se trestu. Jsou lítostivé, ale nedají to na sobě znát. Cloumají s nimi emoce a ony si s nimi neví rady. Raději je uzavřou před celým světem a nechávají se sžírat zevnitř. Postaví se do role silného jedince.

…Mnoho z nich trpí spasitelskými syndromy. Chtějí zachránit svět. Odvrácenou stranou jedenáctek je, že rády lidi zatracují.

Trpí pocity nejistoty, strachy, že danou situaci nezvládnou. Mají tendence o sobě pochybovat.

…Obviňují celý svět z nezdarů nebo z těžkého osudu svého nebo svých blízkých.

…Sestupují do hlubin své duše skrze velké utrpení a podvědomé vzpomínky na minulé životy v nich v životě současném aktivují řadu duševních pochodů včetně psychických nemocí.

Jsou to léčitelé, ale i ničitelé. Mají v sobě jak kus andělské, tak i ďábelské energie – a to jen proto, aby sobě i druhým lidem přišly připomenout, že žijeme v duálním světě. Že neexistuje ani dobré a ani zlé. Že vše je jedno. Že dobro je absencí zla a zlo absencí dobra.

Tyto duše na sebe vzaly velký úkol a mnohdy se cítí svými vlastními vězni.

Čísla 38/11 mají vnitřní konflikt skrze komunikaci. Buď pečlivě váží slova anebo rychleji mluví, než myslí a mají pocit, že je jejich okolí nechápe. Chtějí působit důstojně a vznešeně. Oslnit druhé svou šaramantností.

Číslo 29/11 chce působit v očích druhých dokonale. Spořádaně. – Ona přece ví, co je pro druhé dobré. Snaží se druhé vmanipulovat do svých škatulek. Činí druhým to, co jí dělali v minulosti druzí.

Známé osobnosti/ životní číslo 2

Stanislav Gross 29 / 11
Helena Růžičková 29 / 11
Benito Mussolini 38 / 11
Bill Clinton 38 / 11
Madonna 38 / 11

Drahá dvojko, slyš, Tvůj rod k tobě promlouvá:

…Neuměli jsme pojmenovat své pocity. Bylo nám zatěžko o nich hovořit. Nikdo nám to neukázal, nikdo nám nešel příkladem.

My ženy jsme o sobě dost pochybovaly. Necítily jsme se být dobrými matkami, i když jsme se snažily sebevíc. Trpěly jsme strachy, že selžeme, že nedokážeme své děti dobře vychovat.

…Trestaly jsme se pocity viny. Téměř za vše.
…Museli jsme žít podle očekávání druhých.

…I my jsme toužili po lásce, která nám byla odpírána, a následně jsme se bouřili. Stali se z nás vyvrhelové, despotičtí jedinci, agresoři a manipulátoři. Utíkali jsme od svých rodin, od dětí, protože už jsme dále nemohli tu tíhu unést. Anebo jsme byli zlí, násilní, majetničtí a žárliví. Chtěli jsme své protějšky řídit, vlastnit a ovládat…

 

 ŽIVOTNÍ ČÍSLO 3

Trojka na sebe poutá pozornost svou originalitou a potřebuje chápat souvislosti. Proč se jí děje to, nebo ono. Dokud tomu nepřijde na kloub, nedá si pokoj.
Touží pochopit sama sebe. Své pocity a emoce. A především to, kým je.
Moc přemýšlí. Někdy až moc a zbytečně…
…Často hledá problém tam, kde není, a má neuvěřitelnou schopnost si nějaký vytvořit, jen proto, že si sama sobě potřebuje dokázat, kam až sahá její schopnost. Zkouší své limity a hranice…
Je to doslova hromosvod pocitů druhých – je podobná číslu osm s tím rozdílem, že osmička je ze všech stran uzavřená, zato trojka je z poloviny otevřená. Působí jako lapač i tlampač. …
…Rodí se do rodin, kde vázne komunikace, emoce, a kde se věci nenazývají pravými jmény, kde převládají lži, pokrytectví a vzájemná neupřímnost. Přišli spojit rod. Ukázat mu cestu. Nebát se věci pojmenovávat. Postavit se do pravdy a upřímnosti.
Bojí se přirozenosti. Doma, před blízkými museli „hrát“ tak, jak vítr vál. Ve výsledku i tohle je důsledek minulých životů, kde jim nebylo umožněno být sami sebou…

Trojky si ve svých rodech nesou i tyto zátěže.
– Například děti zplozené z nevěr.
– Úmrtí dětí – náhlá i tragická.
– Neplodnost.
– Těžké porody a úmrtí novorozenců.
– Časté potraty.

…Setkávám se i s trojkami, které mají strach z uzavřených prostor. Z míst, ze kterých nelze uniknout. Letadlo, jeskyně, výtahy. A také strach z aktivit, které nemůže kontrolovat. Bývá to spojeno s neustálým pocitem – mít věci pod kontrolou a nedůvěrou, která v nich převládá, také na základě prožitků z minulých reinkarnací…

Známé osobnosti/ životní číslo 3

Alfred Hitchcock / 3
Jan Amos Komenský / 30
Frida Kahlo / 30

Drahá trojko, slyš, Tvůj rod k tobě promlouvá:
Chtěli jsme mít všechno pod kontrolou, protože jsme měli strach ze selhání. Byli jsme vtlačeni do formiček, které nám byly těsné….
…Vládl mezi námi problém v komunikaci. Báli jsme se otevřeně a upřímně věci pojmenovávat. Báli jsme se trestu, protože jsme byli v minulosti často trestáni.
Báli jsme se toho, že se na nás druzí budou dívat skrze prsty. Báli jsme se projevit přirozenost, čekal by nás trest…
…Nasazovali jsme si masky, obouvali jsme se do lží, manipulace, intrik, abychom drželi krok, abychom přežili.

 

ŽIVOTNÍ ČÍSLO 4

Její hlava je vysoko, v oblacích, až u samotného Boha. Noha je vratká, neuzemněná, ale křeslo, na kterém sedí, udrží. A ona tak ráda sedí, hýčká si svůj trůn a změna je pro ni trestem…

…Čtverky se vyznačují komplexem méněcennosti.

Mají strach něco změnit, bojí se změny, a přitom je trápí, že stojí na místě. Potřebují mít nad vším kontrolu.

…Mají strach z neúspěchu a než aby něco „pokazily“, raději se neprojevují a zalézají do své ulity. Brzdí je strach prorazit, být viděn, prosadit se a umět se prodat. Mají problém s doceněním se. Tím, že si nevěří, raději stojí na místě.
Pocit, že si to hezké nezaslouží a že vše stojí nějakou námahu, slýchávám od nich často. A když už se jim to hezké naskytne, odmítají to se slovy – já si to nezasloužím. Neumí přijímat…

V rodinách čtverek se nese jeden častý rys a tím je nechuť cokoliv měnit, byť jsou členové v mnoha směrech nespokojení. Ctí, mnohdy až slepě, určité tradice, zvyky a zastaralá pravidla, která se nesou z generace na generaci.

Setkávám se až překvapivě často se čtverkami, v jejichž rodinách se slovo Bůh skloňuje ve všech pádech. Víra v Boha byla a je nadevše. Rodiče a prarodiče jsou silně věřící, byť si ve svém nitru nesou mnoho zlosti, dominance a agrese.

Důsledkem je, že jejich potomstvo žije podle očekávání druhých, zejména svých fanatických rodičů a mají pocit, že si nic dobrého nezaslouží. Jsou zmatení a neví, kam patří. Sami pak mají komplikované vztahy se svými partnery a dětmi…

…V minulých životech se často vzdávaly zodpovědnosti. Nechaly za sebe rozhodovat druhé a nechaly se svým okolím, převážně rodinou, ovládat. Prožívaly pocity selhání.

Samy slepě a fanaticky vzhlížely k nějakému Božstvu, proto si jejich duše nyní často vybírají rodiny, kde se děje totéž.

Již v minulosti manipulovaly s druhými a nyní v tom pokračují. Nechápou, že druzí nechápou. „Proč je pro druhé tak těžké pochopit, co já už vím?!” říkávají. Odžívají znovu postoje – stavění se nad ostatní lidi, nad Boha – Vesmír…

..Vdávaly se z rozumu nebo jim byl sňatek za určitým účelem domluven…
V současném životě si na sebe příliš nakládají, aby dohnaly to, čeho se v minulosti vzdávaly nebo jim bylo odpíráno. Chtějí získat motivaci a sílu ke změně. Hledají venku místo uvnitř. V minulých životech se trestaly, nebo byly trestány. Neustálý koloběh. Oko za oko, zub za zub…

Pokud tohle pochopí, oprostí se od strachů, vystoupí z role oběti i viníka, dokážou cokoliv. Včetně toho se uzdravit…

Drahá čtverko, slyš, Tvůj rod k tobě promlouvá:

I my jsme museli žít podle očekávání druhých. Pokud jsme se vzpírali, čekal nás odsudek. Báli jsme se vzepřít tradicím. Ty přece byly nadevše.

Báli jsme se opovržení a ztráty důstojnosti, a proto jsme se druhým chtěli zavděčit. Stoupnout na ceně v jejích očích. Odpírali jsme si své touhy, vášně i pocity…

…Naše děti v rodech umíraly, abychom pochopili, že je nemůžeme vlastnit, že nám naši děti a vnukové nepatří. Naše závislost na potomstvu a pýše, kterou jsme do nich vkládali, byla tak silná, až začala křivit naše budoucí pokolení. Nemocemi, nehodami, náhlými úmrtími a dalšími tragédiemi.

…Báli jsme se změn. Každá změna v nás vyvolávala pocit, že ztrácíme pevnou půdu pod nohama, protože jsme příliš lpěli na jistotách. Ty nás držely při životě a oddalovaly od nás strachy…

Vnímali jsme lásku jako bolest. Nevěděli jsme, jak má láska vypadat. Nikdo nám to neukázal. Nikdo nám nešel příkladem. Hledali jsme jí, ale báli jsme se jí zároveň…

Známé osobnosti/ životní číslo 4

Jindřich VIII
Donald Trump
Květa Fialová
Dalajlama

ŽIVOTNÍ ČÍSLO 5

…Vždyť pohleďte na ní. Vypadá jako zrcadlo. Ostatní se v pětce vidí jako v zrcadle. Ona jim ho také nastavuje.

Lepí sama na sebe hříchy druhých lidí, aby sami sebe viděli jako v zrcadle. To je jejím úkolem. Tak velký úkol na sebe její duše vzala.

Je to soudce, nakopávač, provokatér, který neustále mění pravidla. Lidé pětku buď nenávidí, nebo milují. Nic mezi tím. A nejčastěji ji obviňují tam, kde sami mají problém.

…Bez okolků se jí otevřete v domnění, že jí můžete důvěřovat. Svlékne vás do vaší přirozenosti a vytáhne z vás zahnívající zbytky. To, co tam již dlouho tlí. Před pětkou zůstanete obnaženi. Budete se cítit jako v pasti. Přichyceni při činu.
…Pětka vyčkává. Vše si pamatuje. Je mistr slova. Umí šlapat na kuří oka.

…Má dobrý čich na lidi a okamžitě prohlédne, co je za oponou. Protože sama nejlépe ví, co je to lež a manipulace. To je jí velice důvěrné. Ač to nerada přizná.

…Žije z nervózní energie a všechno chce pochopit.

…Pořád do něčeho píchá. Analyzuje, hodnotí, posuzuje, srovnává.
…Nedá si pokoj, dokud všemu nepřijde na kloub.
…V mnohém vám může připomínat květnového Býka. A proto je také do svého života může přitahovat. On je též jejím zrcadlem.
… Chce si uchovat nezávislost i přesto, že se svého pohodlí bojí vzdát. Pětky sází na jistotu, včetně zaměstnání.

…Řadu pětek žene vpřed touha po dokonalosti, která plyne z pocitů nedostatku. Buď byl příčinou chybějící faktor rodiče, nebo citový chlad jednoho z nich.

…Znám pětky, které si chtějí za každou cenu dokázat, jak jsou dobré, jak jsou schopné a křičí tak o pozornost, ve snaze být viděny a slyšeny…

.. Pětky, šestky a sedmičky jsou nejcitlivější ze všech čísel, co se týká reakce na násilí, krutost, ponižování, ubližování.

…Mají pocit dluhu vůči jednomu ze svých dětí a tendence si z něho dělat potencionálního partnera. Obětují mu vše i za cenu sebezničení. – Příčinu hledejme v minulých životech…

…Pro pětku je jediná pevná půda pod nohama dno. Většinou se probouzí na základě toho, že se všeho vzdá nebo je o to připravena, aby již konečně zjistila, kdo opravdu je.

Pětka se většinou rodí do rodin, kde jsou určité závislosti – na dětech, partnerech, na práci nebo na majetku…

Bohužel mám i zkušenosti s pětkami v oblasti jejich náhlého,většinou tragického úmrtí. Jejich duše na sebe vezme úkol „smrti“, aby své blízké šokem probrala k uvědomění. Pětky jsou tu proto, aby stmelily rodiny a posunuly své blízké k pochopení – nelpění a odpuštění.

Pětka moc dobře ví, co je to o všechno přijít, mít vše nebo nic V minulých životech si tím často procházela. Proto se mnohdy v současném životě eliminuje od majetkových vazeb a bojí se chtít více…

Známé osobnosti/ životní číslo 5

Stela Zázvorková
Adolf Hitler
Věra Špinarová
Vincent Van Gogh

Drahá pětko, slyš, Tvůj rod k tobě promlouvá:

..Často jsme se vzdávali a utíkali před zodpovědností. Stále jsme před něčím ze strachu, že něco nezvládneme, selžeme a druzí nás odsoudí, utíkali.
..Báli jsme se upřímnosti, jít do pravdy, protože sami jsme nevěděli, jak má pravda vypadat, a když už jsme jí v sobě našli, báli jsme se za ní postavit.
…Přestali jsme věřit, věřit v sebe.
…Náš strach ze selhání byl obrovský, a pokud jsme selhali, uzavřeli jsme se do sebe a přestali komunikovat navzájem.
…Druzí nám říkali, jak máme žít, navenek jsme se přizpůsobovali, ale uvnitř jsme se bouřili…

 

ŽIVOTNÍ ČÍSLO 6

…Pro jednu sortu šestek je hnacím motorem cílevědomost. Čeho chtějí, toho dosáhnou. Někdy kráčejí ke svému cíli bezohledně a nedívají se vlevo vpravo.
…Druhá sorta má problém se sebe-prosazením. Brzdí jí strachy a programy – nejsem dost, nezasloužím si a jsem k ničemu.

…U šestek vždy říkávám – za vším hledej matku. Buď jsou příliš fixovány na matku. Nebo matka na ně. Anebo jim matka v životě chybí.
…Znám mnoho mužů, šestek, ze kterých si maminky udělaly své potencionální partnery. A to z více důvodů. – Matky odsunuly partnery na druhou kolej – nebyl pro ně dost dobrý. – Nebo chtěly zaplnit prázdné místo po svém partnerovi, ať už byl důvod jeho odchodu jakýkoliv.

…Matky šestek na své potomstvo přenášejí mnoho strachů, nedůvěry, nedostatku sebe-hodnoty i pocity nedostatku jako takového.

…V minulých životech prožívali velká traumata a silné psychické otřesy. Důsledkem mohou být silné strachy, noční můry a velká lítost, kterou často neumí pojmenovat.
Není divu. S životními šestkami jsem prošla v regresi velkým množstvím příběhů z minulosti na téma válka a utrpení. Do života současného si většina z nich přinesla pocity marnosti, ublížení a křivdy.

…Byla svědkem tolika zla, že se cítí z toho všeho unavená. A když už prožívala hezké minulé životy, přišlo něco, co to hezké ukončilo. Vyřkla – že už nechce být šťastná. – Zakazuji si být šťastná. – Bojím se již prožívat to hezké, abych o to zase nepřišla.

…Má tendence neustále ochraňovat své děti. Není divu, když o ně v minulosti přicházela a musela přihlížet, jak jí její děti berou, mučí, týrají a zabíjí.

…V prožitcích z minulých životů také poznává své rodiče, zejména matky, ale také partnery a děti, se kterými je pojily sliby a na základě těchto silných slibů se potkávají i v dalších životech, včetně toho současného.

Z těchto dávných prožitků také plyne strach a enormní připoutání jeden k druhému, které přecházejí v závislost a lpění jeden na druhém….

Známé osobnosti/ životní číslo 6
Michael Jackson
Vladimír I. Lenin
Albert Einstein

Drahá šestko, slyš, Tvůj rod k tobě promlouvá:
…Potlačili jsme v sobě veškerou radost, zažívali jsme nejrůznější formy ponižování, ústrků i zneužívání. Jak fyzického, tak i psychického rázu…

Ztráty se nesly celým naším rodem po generace…
…A pak jsme začali lpět na svých dětech, vnucích, práci a postavení a to nás přivedlo k manipulaci. Byly jsme kritičtí, věčně nespokojení a proto jsme vyžadovali od svých dětí výkony.
Chtěli jsme druhé vlastnit, mít a ovládat…
Říkali jsme svým potomkům, jak mají žít, citově jsme je vydírali a požadovali jsme, ať žijí tak, jak chceme my…

 

ŽIVOTNÍ ČÍSLO 7

Sedmička se rodí do rodin, kde to zahnívá po všech stránkách. Bere na sebe velké břímě – roli nakopávače, čističe, uzdravovatele, i ukončovače.
V rodech sedmiček se nesou velká trápení, bolesti, stará tajemství a křivdy, citové trhliny, emoční zatuhlost, sexuální traumata, psychické týrání, vydírání i sebeobětování.

A kdo jiný by to mohl lépe pochopit a zpracovat než právě sedmička. Ta, která si na své cestě z minulosti přitáhla do tak těžkých rodových programů, právě to své těžké břímě…

Ženy sedmičky přicházejí uzdravit svůj ženský rod skrze svá ženská traumata i problémy. Toť je také úkolem sedmičky – uzdravit sebe, své ženství.
…Sedmičkové ženštiny se převážně potýkají s extrémními partnerskými problémy. Přitahují do svého života manipulátory, násilníky, despoty, alkoholiky, muže nevěrné, záletné i dětinské.
Otázkou je, proč se tomu tak děje…

…Žena sedmička se vyznačuje silnými spasitelskými syndromy. Snaží se pomáhat za každou cenu. Je to přece její povinnost! – Říkává. Očekává se to ode mě! Mnohdy pomáhá až do roztrhání těla.

…Prostě a jednoduše, žena sedmička si většinou léčí svou ženskost skrze partnerské vztahy a vztahy vůbec – i se svými rodiči a dětmi.
– Platí dluhy za své partnery, také děti. Je vrbou pro své přátelé, ale když ona sama žádá o pomoc (což nedělá tak často, o pomoc si říci většinou neumí), druzí se k ní odvracejí zády, nemají čas…

Z minulých životů si přináší řadu zklamání. Včetně nenaplněné lásky a pocitu, že jí musí najít, na základě slibů…
…Prošly si i vyčerpáním, bezmocí – například, kdy nemohly své děti uživit, – někoho uzdravit. Nemohly někomu pomoci, – nebylo to v jejich silách a ony se z toho vinily anebo si vzaly život…

…V současnosti navazují na své příběhy z minulosti a jejich duše si vybírá podobné zátěže, které se odráží v rodových liniích, jako připomínka toho, co již potřebují zpracovat a uvolnit…

Známé osobnosti/ životní číslo 7
Princezna Diana
Iveta Bartošová
Karel Svoboda
Fredy Merkury
Karel Gott
Petr Sepeši …

Drahá sedmičko, slyš, Tvůj rod k tobě promlouvá:
…Tolik jsme se toužili osvobodit. Byli jsme proklínáni, omezováni a týráni…
Sami jsme se pak stali tyrany a ničiteli. Začali jsme odmítat své potomky. Brali jsme je jako nástroj pomsty, protože jsme se na nich mstili za bolest, která na nás byla kdysi páchána. Mstili jsme se tedy na svých dětech a vnucích. Zneužívali jsme je ve prospěch moci a postavení, projektovali jsme do nich naše nenaplněné ideály a vášně…

 

ŽIVOTNÍ ČÍSLO 8

Tvar osmičky mluví za vše. Jednou nahoru a jednou dolů. Stejně je to i s jejich náladami. Jeden den je všechno baví, prožívají nadšení, euforii, mají spoustu plánů a druhý den propadají do deprese, jsou skeptičtí, nic je nenaplňuje a připadají si zbyteční.

…Nadšení střídá nerozhodnost a stagnace pocity vyhoření.
…Jsou plní extrémů. Viní se, zpochybňují své výroky a myšlenky. Váží slova a analyzují své myšlenky, než něco řeknou.
…K vědomému životu se většinou probouzí na základě depresí, úzkostí a panických atak.

…Pocity nedostatku, necítí se být dost a blokují si tím hojnost a práci, která by je naplňovala. Mnohdy ani neví, co by je vlastně naplňovalo. Během života vystřídají mnoho rolí a mnoho zaměstnání.

…Mezi osmičkami a devítkami je nejvíce starých duší. Do současného života si přinesly na základě mnoha traumatických prožitků velkou únavu, zklamání a pocity marnosti.

…V minulých životech bojovaly za své pravdy, přesvědčení, rovnost a spravedlnost. S velkou odvahou a vypětím se stavěly systému. Mají odpor k církvi a institucím.

…Byli mezi nimi rozvraceči, kteří poukazovali na nerovnost a vzdalovali se již tehdy svými vědomými názory, davům. Za to byli trestáni. Mučením a smrtí.

…Prožívali také životy v izolaci a zapomnění. Žili na pokraji společnosti. Zklamáni a zavrženi. Zakořenil se v nich pocit frustrace a únavy, ale také touha po samotě a klidu.

…Děsí je představa, že budou muset poslouchat autority, že musí někomu sloužit, protože v minulosti tomu tak bylo a to v nich spouští úzkost a řadu dalších strachů, včetně strachu pracovat v kolektivu a být zaměstnán.

…Osmičky mají velký strach ze smrti obzvlášť, jelikož se se smrtí konfrontovaly v minulých reinkarnacích nesčetněkrát. Většinou byly jejich životy náhle něčím a někým ukončeny. Ale mám i zkušenost, že i ony byly tím pachatelem, který si sáhl na svůj život, ve snaze ukončit ho.

Drahá osmičko, slyš, Tvůj rod k tobě promlouvá:

…Tam, na začátku byla radost. Uměli jsme mnohé. Byli jsme schopní. Nadaní. Dělali jsme to, co nás naplňovalo a bylo přínosem pro druhé. Milovali jsme život a své děti.

…Potom jsme se stávali nástrojem moci. Těch, co nás začali vykořisťovat a zneužívat. Pokud jsme řekli ne, čekal nás trest. Měli jsme divokého ducha a pohrdali jsme konvencemi.
…Stali jsme se vyhnanci ve své vlastní zemi.
…Utíkali jsme z místa na místo, ale pak jsme zjistili, že utíkáme zbytečně, že není kam utéct. Vždycky nás to dohnalo. Byli jsme naivní snílci a důvěřovali jsme. Zas a znovu.
…Pak jsme podlehli. Kulminovala se v nás zlost a touha po pomstě…

Známé osobnosti/ životní číslo 8

Tomáš Holý
Miloš Kopecký
Pablo Picasso
Grace Kelly

 

 ŽIVOTNÍ ČÍSLO 9

…Mají pocit, že na sobě nesou celou tíhu světa. Ptají se, proč? Proč je svět tak zlý? Proč nelze žít jinak? Proč si lidé mezi sebou ubližují? …
Prožívají silné pocity marnosti. Jejich duše cítí zoufalství a bezmoc. Připadají si zbyteční a k ničemu. Mnohdy se zavírají před celým světem.
…Cítí se jako křeček v kole. Šlapou a neví proč.
Jejich neustálý tok myšlenek předbíhá emoce a ony neví, co s tím…

Buď jdou vidět a chtějí být viděni anebo vůbec.
Buď se otevřou světu, nebo vůbec.

…Jeden z rodičů většinou vyvíjí na devítku tlaky, drží jí zkrátka, drezíruje ji, poučuje, kibicuje a moralizuje…
…Je zasypána mnoha MUSY (musíš) a strachy, které převzala z rodů.
…Devítky se rodičům chtějí zavděčit, takže touha být dokonalý a dokazování si, že jsem dost dobrá/ý, je silná…

Stále se pozorují, analyzují a srovnávají…
Mnoho devítek vyžaduje dokonalost sama od sebe, obviňuje sama sebe ze svých nezdarů a selhání, tlačí na sebe – aby podávala lepší výkony, protože se necítí být dost. Má potřebu sama sebe hodnotit, trestat i odměňovat.

Občas mají silné pocity být viděni. Být vyslyšeni. Mívají pocit, že se musí obhájit.

…Bojí se přijmout zodpovědnost.
Zodpovědnost, to je velké téma devítek.

V minulých životech na sebe buď zodpovědnosti nakládala příliš, anebo se jí naopak ze strachu vzdávala.

Podobně jako osmičky si i devítky procházejí zkušenostmi – ztrátami svých nejbližších, vážnými onemocněními, většinou rakovinou v rodu, srdečním onemocněním, problémy s krví, tragickými nehodami, ale i sebevraždami.

Znám několik mladých lidí, kteří onemocněli rakovinou, avšak jejich vnitřní síla – chtění uzdravit se – je v porovnání s jinými čísly daleko silnější.

…Jsou jako na trní, nevydrží na jednom místě a jsou hnáni nervózní energií stále dopředu. Bojí se zastavit, bojí se odpočívat, bojí se zůstat v klidu. Stále vyvíjí nějaké aktivity, cestují, sportují, budují, pracují, vyhledávají společnost atd.
Činí tak proto, že se bojí zastavit…
Bojí se zůstat samy se sebou – konfrontovat se se svými vnitřními bolestmi, mají strach z NIC, strach, že právě to nic by pro ně znamenalo smrt.
Když se zastavím – zemřu.

…Většina devítek, vědomých, má problém s hojností. I přesto, že disponuje nějakou výjimečností, bojí se prosadit.

I to může mít původ v rodech a minulých životech…

Devítka se bojí naplno využít svůj potenciál, i když už si ho je vědoma. Provází jí strach.

Stojí za tím nejen strach ze selhání, ale i hlubší strach, který jde hlouběji, až do minulých životů.

…Stejně jako číslo osm, řada devítek prožila velice krásné a moudré minulé životy, ale to naplňující bylo náhle ukončeno nějakým dramatem či traumatem a devítky nyní žijí ve strachu, že když už budou žít hezky, něco se pokazí a přijdou o to – bliká u nich vnitřní kontrolka…

Známé osobnosti/ životní číslo 9

Nick Vuicic
Kurt Cobain
Petr Muk
Whitney Houston

Drahá devítko, slyš, Tvůj rod k tobě promlouvá:

…Na Zemi jsme si prošli dlouhou poutí. Snad proto, aby to, co v nás zaklíčilo, jsme mohli předat tobě. Náš příběh byl na začátku hezký, plynulý a disponovali jsme s velkou dávkou odvahy a rozvahy, přesnosti a vděčnosti.
…Ovšem pak se naše generace začaly vychylovat a byla svědkem mnoha útrap, násilí a zloby…
Stali se z nás kritici…
Klíčil v nás strach, že druzí zjistí, jací jsme. Že už nejsme dokonalí…
A tak začal koloběh.
Zmítání se v procesu nedůvěry, musím si zasloužit a stále ten strach…
Strach, že budu potrestán, strach, že něco pokazím…
Raději se nebudu projevovat. Budu mlčet… a zůstali jsme zastrčení v davu…

——————————

Právě jste si přečetli ukázky z knihy CESTY DUŠE V ČÍSLECH A ZNAMENÍCH / Knihu si již můžete objednat ZDE

 

Davidová Ester
Jmenuji se Ester Davidová a byl to můj životní příběh, který mě dovedl k technice regresních terapií. Právě ta mi pomohla rozuzlit a pochopit nejen to, co se mi v životě dělo, nalézt příčiny mých problémů, ale zejména pochopit sebe sama. „Můj příběh najdete tady“>>
Komentáře

Přidat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Vaše osobní údaje budou použity pouze pro účely zpracování tohoto komentáře.

 • KNIHA POSELSTVÍ NAŠICH PŘEDKŮ A RODOVÝCH LINIÍ V ČÍSLECH
 • BÝT SOBĚ TERAPEUTEM – Online program
 • DÍTĚ V NÁS – Online program
 • PARTNERSKÁ OSUDOVÁ ČÍSLA / Kniha
 • CESTY DUŠE V ČÍSLECH A ZNAMENÍCH / Kniha
 • MEDITAČNÍ TERAPIE PRO TVÉ ZNAMENÍ
 • HEDVÁBNÁ CESTA K HARMONII DUŠE / Terapeutické karty na každý den
 • RITUÁLNÍ ZNOVU-ZROZENÍ / Online program
 • KARMICKÁ SINUSOIDA / Kniha
 • VESMÍRNÁ A VZTAHOVÁ SINUSOIDA / Knihy
 • KURZY REGRESNÍCH TERAPIÍ
 • LÉČENÍ SE ČTYŘMI ŽIVLY / Meditace
 • MEDITACE NA KAŽDÝ DEN
 • LÉČENÍ VNITŘNÍHO MUŽE, ŽENY A DÍTĚTE / Online program
 • DENÍK PRO KAŽDOU ŽENU. JÁ ŽENA.