Znamení v mé praxi. Aneb jak se projevují jednotlivá znamení ve vztahu k seberealizaci.

Drazí čtenáři, začátkem si dovolím podotknout, že v případě tohoto článečku – analýzy – pozorování,  jde pouze, opakuji pouze o mou zkušenost.

Tento článeček následně odstartoval sepsání obšírnější studie a to nejen jednotlivých znamení, ale i životních čísel.
A tak vznikla kniha Cesty duše v číslech a znameních, která vyšla na začátku tohoto roku a je souhrnem mých poznatků a zkušeností z praxe (nejen) regresního terapeuta.

 

 

Úvodem bych chtěla zmínit, že mé služby (regresní terapie, kurzy, semináře) nejčastěji vyhledávají znamení v tomto pořadí: Rak. Blíženec. Střelec. Beran. Panna. Váha. Štír. Vodnář. Ryby. Lev. Kozoroh. Býk.

Následně se k nim budu vyjadřovat jednotlivě. A to, jak vnímám určitá znamení:

 • v postoji k seberealizaci
 • kde jsou jejich nejčastější slabiny
 • jak se dokážou otevřít (byť i v regresi i prostřednictvím jiného vedení)
 • co si do současného života nejčastěji přinášejí z minulosti
 • jak dokážou uvádět své pochopení do praxe – tedy do života
 • co nejčastěji určitá znamení řeší
 • jak jsou na tom se sebereflexí

Nevycházím z toho, co říká astrologie či jiné prameny nebo zdroje. Každé znamení je svým způsobem zatíženo. Já pracuji s lidmi do hloubky, s jejich bolestmi a traumaty a za deset let praxe zapisování, pozorování a analýzy jsem si dovolila vypracovat tento menší náhled.

Ještě než se pustíme do jednotlivých popisů, chci poznamenat, že je důležité přihlédnout i na přelomová znamení /tzn. jedince narozeného např. 22.11. – ovlivňují obě znamení – střelec i štír.

Další důležitý aspekt, který jsem vypozorovala, a stalo se mi již  několikrát, v diskuzi s klientem vyplynulo, že jeho znamení k němu moc nesedí a na následnou otázku: „Nenarodil/a jste se dřív nebo později?“, a mnohokrát zaznělo, ano. Pro lepší pochopení si přečtěte tento článeček: https://esterdavidova.com/proc-se-nektere-deti-rodi-predcasne-aneb-jak-to-maji-se-svym-znamenim/

Věřím, že budete mít spoustu otázek, avšak vzhledem k mému vytížení nejsem schopná každému odpovědět, odpovědi musíte hledat v sobě.

Fakt, že tvoříme celek, je jasný.  Že všichni směřujeme k jednomu cíli, také. Ale zastávám názor, že si každý neseme z minulosti jiné úkoly, prožitky i zkušenosti a ty se mohou vztahovat i na jednotlivá znamení.

Mé terapeutické služby vyhledávají převážně v 95% ženy, proto je tato analýza směrována z větší části jim.

Ještě než se hlouběji začtete, musím zdůraznit, že níže uvedené texty se vztahují na osoby, které již kráčí cestou seberealizace a sebepoznávání.

 

Rak.

Většinou se probouzí do vědomé fáze na základě – vztahového rozpadu, finanční ztráty, nemoci či nehody. I Když už se probudí, jsou to velcí dříči, hodně hledící do minulosti, ale o to snadněji se s nimi v regresní terapii pracuje. Je to znamení, ve kterém je nejvíce jedinců s traumaty z dětství a prenatálního období.

Dále pak ženská témata (gynekologické problémy, nepřijetí ženství, bolestivá menstruace, operace dělohy, potraty ad.)

Rodí se většinou do disharmonických rodin, kde jsou silné rodové zátěže (např. neschopnost důvěry, lásky a pohlazení – projevů citů, sexuální zneužívání, problémy v komunikaci – nesmí se o tom mluvit, nesmí se vybočovat ad.)

Sami pak mají problémy ve vztazích a většinou k sobě přitahují despoty a tyrany. Jejich sebevědomí je pošlapáno a to jen z důvodu, aby se zvedli (zejména ženy), zpracovaly si spasitelské syndromy a začaly myslet samy na sebe. (Často jsou mezi nimi zdravotní sestry, sociální pracovnice, terapeutky)

V minulých životech (dle jejich vyprávění v regresi), byly většinou týrány, mučeny, bity, znásilňovány, upalovány a už tehdy po sobě nechaly šlapat – nyní se učí učinit v tomto směru STOPKU.

Mám pár zkušeností i s muži Raky a většinou šlo o muže značně citlivé, neprůbojné, ustrašené, závislé na partnerkách nebo matkách (maminčáci). Mnozí z nich byly velké fňukny a plačky a nevěděli si se svou mužskou energií rady. Vyhledávali dominantní typ žen, stejně jako jejich matky a nechali se ovládat, kibicovat a řídit. S těmito jedinci jsem se zaměřovala na témata zpracování vnitřního muže, ženy a dítěte.

Jakmile Rak pochopí a mákne, život se mu začne v cukuletu otáčet o 360 stupňů.

Ráda s nimi pracuji, i spolupracuji, protože oni opravdu chtějí. Nenechají na sobě nit suchou, jdou do hloubky a třeba i při regresi se umí otevřít a jít až na kost.

Ovšem pozor. Mají tendence sklouzávat příliš do ezoterických vod a většina z nich – má načteno, naseminářováno, nakurzováno, nakartováno, navěšteno, naandělováno do aleluja a na praxi zapomínají. Je mezi nimi mnoho ezoturistů, ovšem i to je jejich cesta 🙂

 

Blíženci

Tolik let jsem je nechápala, až jednoho dne do mého života vstoupil Blíženec, má dcera. Nyní už je chápu a plně jim rozumím 🙂

Dvě osůbky v jednom těle. Hot a čehý. Z minuty na minutu přepnou a většinou se motají v kruhu. Doma jim nikdo nerozumí – často se rodí rodičům v zemských znameních (Býk. Panna. Kozoroh) a čím více je zemití „zaprděnci“ srážejí, kibicují, řídí, ovládají – Blíženečci mají tendence unikat.

Z domova, do svých světů, k hudbě, tvorbě, počítačům, ale i k drogám, alkoholu, závislostem všeho druhu. A oni jen tolik touží po pozornosti, pochopení, po důvěře, po svobodě, kreativitě a Bohémství a není jim to umožněno.

Jen oni sami potřebují sami sobě nastavit hranice, ale nesmí mít pocit, že jsou sami sobě vězněm.

Přivádí je ke mně vnitřní chaos, pocity, že jsou k ničemu, pocity viny, vnitřní neklid. Rodiče je drželi zkrátka a oni se nemohli rozvíjet, tak, jak by sami chtěli. Nedá se říci, že trpí dětskými traumaty v takové míře jako Raci, ale jejich duše mají přistřihnutá křídla a většinou se zaseknou ve velkých extrémech.

Jsou sami ze sebe nešťastní, trpí různými strachy a mívají pocity, že nejsou dost.

Hledají rovnováhu i životní naplnění o něco víc, než ostatní. Dospívají brzy a mají pocit, že jim nikdo nerozumí.

V terapii se dokážou krásně otevřít, mnozí nemusí ani zacházet do dávné minulosti, vystačí si s prožitky ze současnosti a dokážou si je krásně a do hloubky zpracovávat svým pochopením a vnitřní sebereflexí.

Pokud se však dostanou do starých vzpomínek na minulost, stejně jako Raci (Račice), popisují zneužívání, zneuctění a ponižování.

Dokážou se rozvzpomenout, že jejich vnitřní potenciál v minulosti naplno nevyužili a nyní na něj mají navázat a pokračovat tam, kde skončili, či jim to nebylo umožněno.

Mají tu výhodu, že dokážou věci a situace rychle pouštět, když u nich dojde k pochopení. Jsou jako malé děti, které si najdou další hračku a jdou dál.

 

Střelec

Člověk by si řekl, že střelec by měl umět mířit výš, být pohotový v rozhodování, cílevědomý a flexibilní, ale u Střelců, které znám nebo ke mně přicházejí, je tomu naopak.

Tito jedinci mají problém naplno využít svou energii správným směrem – a jedním směrem!

Trpí vnitřním neklidem, netrpělivostí, nedokončováním věcí, odskakují od jedné věci k druhé, tápou, zkoušejí, nedokončují.

Dokážou v minutě vymyslet mnoho argumentů, proč to nejde a zároveň přijít na milión řešení, jak by to mohlo jít – avšak dát svá rozhodnutí do praxe je pro ně nadmíru těžký výkon.

Drží v sobě vzteky a zlosti a mají strach z řešení situací.

Oni sami dokážou druhého „bodnout“ slovem, ale stane-li se to v opačném případě, jsou uražení.

Jejich tendence utíkat od problémů je dožene až do bodu, kdy to chtějí změnit a začít se sebou něco dělat.

Uvědomují si, že potřebují vyvinout mnoho sebedisciplíny, zavést teorii do praxe, ale jde jim to ztuha. Mají totiž velký strach z řešení situací.

Jsou poznamenaní nízkou sebedůvěrou – neumí se prosadit, přitom jejich vnitřní potenciál je obdivuhodný! Žijí dlouho pod vlivem dětství a většinou jednoho z rodičů, který je neustále srážel.

Drtivá většina střelců si v terapii dokáže vybavit nejen vzpomínky na období z mámina bříška, ale jdou i dále – do velice starých prožitků.

Už v bříšku maminky se zabývají otázkami – proč tam mám znovu jít, proč se mám znovu narodit, jaký to má smysl a zažívají pocity marnosti, emoční bolest a strach, že se vše bude opakovat.

Mají za sebou promarněné minulé životy, – sloužili druhým, umírali dlouho a útrpně. Někteří z mých klientů si pamatovali staré vzpomínky na staré existence nebo život v jiných dimenzích, kde jim bylo dobře, cítili se tam bezpečně, ale postupem času a putování v dalších reinkarnacích se začali motat do těžkých karmických vláken. Jejich duše jsou z té dlouhé poutě unavené, a jakákoliv změna, či počin je pro ně náročná.

A co v těchto chvílích střelcům pomáhá? Rozvzpomenout se na svůj zdroj, a tvořivý potenciál – například, co je v minulosti naplňovalo, co dělali rádi a s jakými pocity to dělali. Pak se dokážou napojit na stopu, po které již v minulosti moudře kráčeli.

 

Beran

K práci na sobě ho přivedou pocity, že stojí na místě, i když na sobě pracuje. Dále nemoc či nedefinovatelný zdravotní problém (z lékařského hlediska jsou v pořádku). Problémy se zažíváním, střevy a bolestmi zad.

Často také deprese, úzkosti a strachy. Zřídka panické ataky.

Nedefinovatelné, nehmatatelné strachy. I strachy z budoucnosti.

Cokoliv v sobě prožívají, ihned se jim projeví na těle nebo v něm a je to ukazatel, že své duši ubližují a není naplněná.

Berani jsou tvrďáci, workoholici a než jim dojde, že musí něco změnit, jdou až na kost, až na konec samého vyčerpání, na konec svých sil a teprve potom začnou činit. Trpí vnitřní sebe-destrukcí, která pramení ze zákazu být šťastný – jehož původ bývá v dávné minulosti.

Nedokážou strávit staré křivdy a zrady – většinou ze strany rodičů a později i partnerů.

Opakují sebe-destrukční situace znovu a znovu – jsou schopni se desetkrát vrátit do vztahu, který je ničí, jsou schopní týrat své tělo dietami – které jim nesvědčí atd.

Nesnesou podřízenost a útlak – plnili příkazy a zákazy dominantnějšího z rodičů.

Navenek bývají usměvaví a pozitivní, avšak uvnitř žijí v napětí.

Bývají často unaveni (mívají i únavové syndromy) anebo naopak plní energie a dochází k velkým výkyvům. Jejich úkolem je, naučit se šetřit svými vnitřními zdroji, svou energií. Pracovat, odpočívat, odpočívat, odpočívat, pracovat…!

Jsou to neukojitelní hledači pravd – neuspokojí se s jednou odpovědí. Hledají další a další a to způsobuje, že se začnou motat v kruhu, který je vyčerpává.

Berani se bojí ukázat své slabiny, svou pravou tvář, podstatu, proto se často skrývají za silné hradby různých póz a rolí.

V minulých reinkarnacích umírali náhle, při nehodách, na vážná zranění – důsledkem mohou být současné strachy a paniky a strach o své tělo i strach ze smrti.

Umírali sami a opuštění, také zrazeni druhými – odtud plyne jejich strach ze zranitelnosti, plně se projevit bez svých bariér a hradeb a důvěřovat svému okolí.

Bylo na ně příliš nakládáno ze strany rodičů nebo společnosti – stavělo se na titulu, studiu a postavení.

Často prokleli Boha a přestali důvěřovat procesu, Vesmíru, a tím pádem i sobě. Nyní mají dojít ke svému vnitřnímu zdroji. Být A ŽÍT v jednoduchosti a spontánnosti. Důvěřovat procesu, Vesmíru a následně i sobě.

 

Panna

K práci na sobě je většinou přivede uvědomění, že již nechtějí hledat viníky okolo sebe, nechtějí druhé měnit a řídit jim život. Už nechtějí žít v módu  spasitelských syndromů – a nechtějí již pomáhat za každou cenu, ale chtějí pomoci především sobě. (Podobně je na tom také znamení Býka)

U tohoto znamení dlouho převládá rozumová stránka a mé zkušenosti s nimi jsou takové, že se i v regresní terapii velice těžko otevírají, jelikož se nedokážou uvolnit a ovládá je neustálý tok myšlenek a vnitřní analýza. Chtějí mít všechno a všechny pod kontrolou.

Mnohdy s nimi zatřese smrt nebo ztráta někoho blízkého – dítěte, přítele, partnera.

Trpí vnitřní samotou – i přesto, že jsou obklopeni kolem sebe mnoha lidmi.

V dětství prožívají pocity nedostatku (lásky, pohlazení, povzbuzení, důvěry) a to se podepisuje na jejich životě dále, ve směru – potřebují dát druhým to, co sami neměli, žijí v očekávání, že je druzí budou mít rádi a snaží se za každou cenu zavděčit.

Příliš na sebe nakládají, jsou na sebe, i druhé přísní a chtějí mít všechno včetně sebe pod kontrolou.

Jakmile se v terapii otevřou, přicházejí na to, jak silně v sobě mají zakořeněné křivdy – a dojdou do fáze vnitřního odpuštění druhým i sobě.

Jejich traumata pramení z větší části z podvědomých vzpomínek na dávné reinkarnace, kde prožívali:

 • Různá strádání a pocity nedostatku – trpěli hladem a umírali v bídě
 • Zažili zradu ze strany blízkých – proto si nyní drží odstup a málokoho si pustí do svého srdce
 • Sami způsobili někomu bolest – trpí nyní pocity viny ve snaze se druhým zavděčit
 • Nemohli se projevovat dle své svobodné vůle – nyní často řeší – co tomu řeknou druzí (a přesně si i jejich duše vybírají takové rodiče, kteří je svými programy opět ovlivňují i nyní)
 • Prožili různá zklamání v lásce a zejména ženy nedůvěřují v současnosti mužům, mají strach z dalšího zklamání (většinou se spokojí se vztahem žijeme vedle sebe – ne spolu)

Když  si panna uvědomí a připustí si, že její duše sama na sebe vzala tyto úkoly, protože jako jedna z nejsilnějších znamení je schopná to zvládnout a přijme pocit vlastní zodpovědnosti, dokáže jít na své cestě dále. Následně obrušuje hrany své osobnosti i minulosti stává se z ní diamant, který září na dálku a je stabilním majákem v hlubokých životních vodách pro sebe i pro druhé.

 

Váhy

Pečovatelé, chůvy, učitelé, obchodníci, podnikavé bytosti, které do té doby, než dostanou facku od života, kloužou po povrchu a nerady se pod něj dívají. Jakmile se tak stane, jelikož se jim život zatřese v základech, většinou v záležitostech vztahových nebo zdravotních (bolesti zad a gynekologické problémy), začnou hledat odpovědi ve svém nitru.

Kráčí v různých rovinách strachu – zejména ze strachu o své blízké, strachu z vlastní smrti, strachu, že o jejich děti a partnery nebude postaráno a to všechno je jen důsledek, že Váhy jsou znamením, které si ve své paměťové stopě nesou nejintenzivnější prožitky na reinkarnace, které je v tomto směru poznamenaly. Je mezi nimi spoustu lidí, kteří v regresi vypověděli, že viděli umírat své děti, sami umírali náhlou smrtí a jejich děti zůstávaly opuštěné, manželé je nechávali samy s dětmi – vydávali se do válek (ve kterých umírali) nebo za prací a ženy tím trpěly.

Druhá strana mince jejich dávných životů je zkušenost, že i oni sami opouštěli své milované, ze strachu, že budou někomu na obtíž, z různých důvodů bezmoci či byli donuceni okolnostmi se svých lásek či dětí vzdát.

Častou zkušenost s nimi mám i z prenatálního období – rodiče si přáli jiné pohlaví, aniž by ještě věděli, jaké pohlaví se jim narodí a bylo-li to jinak, citlivou Váhu to již v bříšku maminky silně poznamenalo. Následek je – musím se rodičům zavděčit za každou cenu.

Váhy touží, aby všichni kolem nich byli šťastní, jakýkoliv nesoulad, hádka či nespravedlnost v nich vyvolává pocity bezmoci a zmaru.

V první řadě je důležité u Vah odpouštění sobě sama – trpí pocity vnitřní viny, která je sžírá. Následně na sebe hodně nakládají, všem chtějí vyhovět a kladou na sebe příliš vysoké nároky.

Ne nadarmo Váhu ovlivňuje planeta Venuše. Ta jim ukazuje směr, jak dávat věci i situace do rovnováhy. Nejen k těm druhým, ale k sobě samému. A tím je láska k sobě sama. Mít se rád a přijmout svou temnou stránku jako svou součást.

 

 

 

 

Štír

Štíry k práci na sobě přivádí zejména strachy.

 • Strach, že něco nestihne, nedokončí
 • Strach ze smrti
 • Strach z bolesti
 • Strach ze ztráty blízkých
 • Strach ze samoty
 • Strach z nedostatku ad.

Dále pak všechny možné životní roviny, do nichž se strachy silně promítají.

Neznám štíra, který by měl radostné a šťastné dětství. Již od malinka (i v lůně matky) je na ně naloženo.

V dětství se cítili nepřijatí, nemilovaní a jiní. Mnoho z nich je z rozvedených rodin. Trpí lítosti a pocity nedocenění, mají finanční bloky – odpor k placení a výdajům, strach z existence a budoucnosti.

Stejně jako berani a ryby trpí nejen strachy, ale depresemi, úzkostmi, občas i panickými ataky.

Štír přichází v brzkém věku o někoho blízkého – milovaného a to ho dosti poznamená. Je to proto, že otázka umírání mu není cizí.

Příčinu hledejme u Štírů v jejich uzamčené třinácté komnatě, o které mnohdy ani sami neví. Jakmile k ní najdou klíč, pochopí, že v minulých reinkarnacích prožili intenzivní životní roviny – chudobu, bohatství, nemoci, náhlé ukončení života – i svou vlastní rukou, byli oběti válek – ať už na straně X nebo Y. Téměř každý druhý štír prošel zkušeností s holokaustem.

V minulosti často pomáhali druhým a svou misi nedokončili (následoval trest – upálení, bití, věznění) a nyní mají strach svých schopností plně využít, aby za to nebyli opět potrestáni nebo zesměšnění.

Mám mezi štíry mnoho přátel a jsem svědkem toho, jak se jejich život mění k lepšímu, protože za tím vším stojí jejich úžasná, zdravá sebereflexe.

Jakmile si vědomý štír uvědomí, že to on sám si na sebe tolik naložil, přestane obviňovat Boha (kterého stejně jako Váha mnohokrát zatratil), osud i okolí , vzdá se role trpitele a oběti, je schopen začít uvolňovat nitě ze svého zapeklitého životního klubka a jeho život se začne měnit v zahradu lásky a radosti.

 

 

 

Vodnář

Vodnáře nejčastěji probere k vědomému životu vztahová zátěž. Problém s partnerem, dítětem nebo rodičem. Vodnářům se nejčastěji rodí děti komplikované, nemocné, či postižené.

Jeden z rodičů je tzv.tyran, druhý oběť. Jeden z rodičů jim sráží sebevědomí a ušlapává je. – Následně si Vodnáři v dospělosti hledají partnera, který jim činí totéž. Dlouho si to nechávají líbit a to proto, že sami cítí nějakou vinu z minulosti.

Vodnář na sebe tlačí, je na sebe příliš přísný a trpí sebe-destrukcí. Mezi nimi je nejvíce sebe-poškozovačů a sebe-vrahů.

Žijí život svých rodičů, nebo svého rodiče, tak jak chce on, aby se mu zavděčili a totéž činí i v partnerství.

Vodnáři mívají problémy se štítnou žlázou, alergiemi a častými migrénami.

Když se Vodnářova duše rozvzpomene, v regresi vypráví, že přišel na svět ochránit svého rodiče nebo své dítě, kterému už v minulosti bylo ubližováno. On sám sebe řadí až na druhé místo.

Rodiče již v minulosti řídili a ovládali jeho život, proto si Vodnářova duše vybírá stejné nebo stejného rodiče i v životě současném, aby svůj úkol – nastavit hranice a učinit stopku manipulaci a ovládání, zvládla. Z předchozích reinkarnací si v sobě nese hlubokou křivdu: rodiče je opouštěli, prodávali, zneužívali nebo zabíjeli. Ale i druhá strana mince byla i v jejich případě taková. Proto si je nacházejí duše dětí, které oni sami zavrhovali, opouštěli či upřednostňovali své vlastní zájmy před péčí a láskou. Jejich děti jim mohou dávat pořádně zabrat, aby si i oni tuto skutečnost uvědomili.

Vzpomínky na dávné existence, kde byly šťastní jsou důsledkem nepřijetí života na Zemi a v současnosti mají tendence unikat do svých vnitřních světů a hledají odpoutání tam.

Je důležité, aby odpustili sami sobě, i svým tyranům, nastavili zdravé hranice svým vykořisťovatelům a přijali život na Zemi.

Vodnáři si nacházejí ty správné partnery v pozdějším věku a uchylují se do míst, kde jsou úzce spojeni s přírodou.

 

Ryby

V mnohém se podobají Vodnářům a stejně jako oni trpí sebe-destrukcemi.

K práci na sobě je přivedou zejména strachy, destrukce, závislosti a sebepoškozování. 

Ryby touží po hlubším pochopení sebe sama a po poznání.

Mívají problém s přijetím svého těla. Života v hmotném světě. Mezi Rybami je nejvíce epileptiků, anorektiků, i bulimiků.

Ze všech znamení trpí nejčastěji nejrůznějšími fobiemi. Např. z vody, výšek, hmyzu, i ze tmy.

Trpí strachy, že nemohou nic změnit, strachy ze selhání a to má za následek pocity marnosti a nepřijetí života na Zemi. 

Mají strach projevit se bez svých uměle vytvořených masek a hradeb a dokážou své okolí velice mystifikovat, v domnění, že žijí hezkým životem, avšak pod svými šupinami svádí velké vnitřní bitvy.

Často trpí hemeroidy a problémy se střevy  – bojí se ukončení, opuštění a změny. Strach odpoutat se od rodičů (mnoho dospělých Ryb žije stále se svými rodiči), ale i ze vztahů, kde už je dávno mrtvo.

To vše, má své zdroje v dávné minulosti. 

– Vzpomínky na holokaust a války. Nesnese pohled na umírající a trpící. Byli svědky utrpení a mučení druhých (je mezi nimi mnoho jedinců, kteří nejí maso).

– Oni sami bývali oběťmi různých krutostí ( soucit s utrpením lidí, dětí a zvířat).

– Byli nuceni v pudu sebezáchovy přizpůsobovat se zlu, ve snaze zachránit své blízké či děti – nyní trpí různými formami výčitek, že proto kdysi neudělali maximum, že selhali a obviňují se.

Stejně jako znamení Raka mají tendence unikat do ezoterických vod až příliš a jsou jako houby, které prahnou po poznání.

Jdou od extrému k extrému i co se těla týče (raw strava, diety, veganství, vegetariánství) – To proto, že musí zakusit všechny roviny, aby našli cestu rovnováhy, byť jim to nějakou dobu trvá.

Jakmile si vědomá ryba projde symbolickou smrtí a nechá spolu s ní umřít všechny strachy, které si po celou existenci v sobě nese, stává se z ní Ryba, která již sama sobě dokáže určovat směr bez podpůrných berliček a pomocníků. Stává se skutečně sama sebou. 

 

 

Lev

Se Lvem musí opravdu něco silného zatřást, aby se probudil.

Nejčastěji je to ztráta v jakékoliv rovině a teprve potom se rozjede kolo sebepoznání.

Jeho věčný vnitřní kritik v něm přestane řvát, přestane obviňovat ze svých neúspěchů své okolí a přestane svádět neustálý boj sám se sebou i s druhými.

Čerstvě probuzený Lev se zmítá od extrému k extrému, které záměrně vyhledává a to ve snaze, oprášit vše, na co zapomněl a co v sobě potlačil za svou dlouhou existenční pouť.

Probuzení Lvi nemají rádi, když má nad nimi něco velkou moc, bere jim to energii a již je nebaví zmítat se ve změti emocí, radosti i bolesti.

Lva vyčerpává strach z odsudků druhých. Strach z budoucnosti. Strach z toho, co bude dále. Co na to řeknou druzí!

Učí se nastavovat hranice svému okolí, svým rodičům i dětem, ale také sami sobě.

Věci jim přestanou dávat smysl a mizí propast mezi materiální a duchovní rovinou.

Budete se divit, ale se Lvy jsem zažila ve své terapeutické praxi největší rozkoly. – Názor, že musí rozpustit své ego, šel ruku v ruce s přesvědčením, že se v současném životě musí stát osvíceným, a na druhou stranu musí dosáhnout stabilního materiálního zajištění a blahobytu ze strachu, že nezajistí sebe ani svou rodinu. Vysvětlit těmto jedincům, že ego rozpustit nelze, ale lze s ním spolupracovat a nechat se jím vést jako svým učitelem, že osvícení mohou zažívat i tehdy, když budou žít v přítomnosti a budou se radovat z maličkostí a že strachy, které je provází mají svou příčinu, bylo velice těžké.

Každopádně příčiny, proč tomu tak je, byly jasné.

Lvi ve svých existencích zažili mnoho extrémů – pamatovali se na životy v blahobytu, luxusu, vysokého postavení, moci i slávy a na druhé straně na životy na okraji společnosti, životy poustevníků uchylujících se do chýší a jeskyní, v sebemrskačství a pocitech viny. Od extrému k extrému.

Následkem je, že odtud pramenily jejich strachy ze ztráty zaměstnání, pocity nedostatku, či strachu ze samoty nebo odchodu partnera.

V minulosti utíkali od zodpovědnosti anebo zneužívali své blízké, partnery ve prospěch svého postavení.

Na lva nelze tlačit. Potřebuje si nejdříve označkovat terén, potřebuje věci vysvětlit,nahlédnout pod jejich povrch, prožít je, jinak je neuchopí do hloubky a bude klouzat po povrchu.

Jakmile lev pronikne do svého srdce, do své podstaty, už nemá potřebu hledat okolo sebe, ale čerpá z jednoduchosti, radosti, pokory a lásky sám k sobě i k okolnímu světu.

 

Kozoroh 

Než se kozoroh pustí do většího hloubání, nejdříve si zmapuje terén a musí k danému směru získat důvěru.

K sebepoznávání je dovedou strachy, že nestihnou to nebo ono a především skryté strachy, které se dlouho bojí pojmenovat. Také strach sám ze sebe.

Jelikož mají rádi extravaganci, nacházejí se nejčastěji ve směrech, které nejsou běžné a pokud se do nich pustí, jsou vytrvalí, stojí si za tím, jsou tvrdě upřímní k sobě i ostatním a sami sobě dokážou být tím nejlepším terapeutem, proto jich ve své praxi nepotkávám tolik.

Nemají rádi povrchnost, nepotřebují utvrzení jako druhá znamení – pro ně to tak je, nebo není. Nenechají se opít rohlíkem. Když jim někdo ukáže jak jít, jdou sami. 

Kozoroh se učí pracovat se svou vnitřní silou. Z jejich výpovědí z regresních terapií vím, že své schopnosti a dovednosti mnohokrát v minulosti zneužívali a nyní se mohou držet zpátky, aby ničivý proces neopakovali.

V dalších reinkarnacích se i oni ocitali na pranýři, byli trestáni za to, že vyčnívali z davu a proto si lidi nepouští příliš k tělu.

Žili často ve šlechtických kruzích – o tom vypovídá i jejich současný vzhled – vzpřímené držení těla, pichlavý pohled, ostře řezané rysy. Ovšem pod ledovou krustou se skrývá vřelé srdce, které se učí v důvěře otevřít sobě i světu. 

Koloběh jejich životů totiž spočíval v tom, že se zmítali v procesech oko za oko, zub za zub.

Obětovávali  se také pro lásku a dokonce i v takovém rozsahu, že pro ni dokázali i zemřít. – Znám pár kozorohů, kteří se i v současném životě obětovali a utýrali sami sebe obětováním pro druhého. Důsledek – rakovina.

U mnohých z nich je chybějící faktor otce, buď otec neznámý, nebo odešel od jejich matky hned potom, co se Kozoroh narodil, či také úmrtí jednoho z rodičů v jeho útlém věku.

Kozoroh by neměl na věci a situace tlačit. Nechat vodu téct a řešení si je najde samo.

Naučit se druhým nastavit hranice. Přestat se sebou manipulovat, jelikož manipulátoři, které do svého života přitahuje, jsou jen odrazem jeho nitra.

 

 

Býk

Většinou přichází najít svůj tvořivý potenciál a hlubší smysl života. 

Bojí se, že když bude dělat to, co ho baví, okolí to nepochopí nebo se tím neuživí.

Vše pramení z jejich nedostatku sebevědomí. Dlouho žijí v přesvědčení, že nejsou DOST. A to se projevuje v jejich životech v různých rovinách. Ať už je to rovina finanční tak i vztahová.

V dětství jim bylo často říkáno, jak jsou neschopní, k ničemu a že to v životě daleko nedotáhnou. Rodí se do rodin, kde se lpí na starých vzorcích, majetku nebo strachu z nedostatku. Projevovat emoce bylo pro ně tabu a jakmile se vydají cestou seberealizace, učí se – dovolit si – projevovat své emoce naplno.

Býk plní očekávání druhých, aby ho přijali a měli ho rádi.

Podobné vzorce si do současnosti přinesli  z dávné minulosti. Pokud se rozvzpomenou na své reinkarnace, vyprávějí, že v mnoha životech přišli o svá postavení anebo nemohli naplno vykonávat to, co je bavilo a naplňovalo.

Taktéž v minulosti rádi manipulovali s druhými a nyní je manipulováno s nimi.

Ženy Býčice se snaží vpasovat do role silných žen, které si vystačí samy – vše zvládnou samy a následně přitahují muže, kteří se jen vezou. Pak si tyto dámy stěžují, že jsou unavené a vyčerpané a ocitají se v začarovaném kruhu. V rodových liniích žen Býčic jsou silně dominantní ženy a muži žijí v oslabení. trpí tím jejich záda (nesou velký náklad) a mívají problémy se zuby (potlačené zlosti).

Býk má tendence přežvykovat minulost a příliš se dívat do budoucnosti. – Následkem tohoto procesu jsou jeho vnitřní strachy. Strachy ze ztrát, nedostatku a existence.

U Býků je už co říci, když vyhledají terapeuta nebo si řeknou o pomoc, v tom jsou si velice podobní s Kozorohy.

A co je úkolem Býka? Stejně jako u Střelce. Rozvzpomenout se na svůj zdroj, a tvořivý potenciál – například, co je v minulosti naplňovalo, co dělali rádi a s jakými pocity to dělali. Pak se dokážou napojit na stopu, po které již v minulosti moudře kráčeli.


Právě jste si přečetli konstruktivní náhled jednotlivých znamení. Více, ještě více a mnohem více se dozvíte v knize CESTY DUŠE V ČÍSLECH A ZNAMENÍCH ZDE

 

Autorka článku: Ester Davidová, březen 2019

Více o mých knihách se dozvíte ZDE

Více o mých kurzech a seminářích se dozvíte ZDE

Více o mých online programech se dozvíte ZDE

Více o terapii se mnou se dozvíte ZDE

Davidová Ester
Jmenuji se Ester Davidová a byl to můj životní příběh, který mě dovedl k technice regresních terapií. Právě ta mi pomohla rozuzlit a pochopit nejen to, co se mi v životě dělo, nalézt příčiny mých problémů, ale zejména pochopit sebe sama. „Můj příběh najdete tady“>>
Komentáře
 1. renka napsal:

  geniálne! … už dávno som nič tak presné a jednoduché nečítala! … ĎAKUJEM! … majme všetci pekný jarný čas! 🙂 renka

 2. kamila napsal:

  Tak to je přesně napsané tedy u mne to sedí do puntíku

 3. Martina napsal:

  Perfektni. Byk.

 4. Lucie napsal:

  Na mě také sedí, jsem stir.

 5. Lenka napsal:

  To je tak přesné, na ženy i muže,oba jsme raci. Sedí to. Děkuji

 6. Dagmar napsal:

  Som lev a na mňa to sedí aj na môjho manžela leva. Ale syn je baran, na neho to nesedí vôbec. Do 30-tky sa hľadal a boli problémy, veď má rodičov levov a chýbala mu zodpovednosť. Ale zmenil sa o 180st. Žije si z dňa na deň, netvorí si „päťročné plány“, vie sa radovať, je veselý, ma rád prácu ktorú robí, má rád ľudí okolo seba, je spokojný v rodine, má sa však rád ale vie pochváliť aj iných-ale chváli ho aj jeho okolie, vie sa tešiť z maličkosti, je slušný k svojmu okoliu. Od 30-tky je sám sebou a my sa z toho tešíme už 10 rokov. Snáď mu to vydrží dlho. Dcéra je panna, na ňu to sedí.

 7. Dominika napsal:

  Mě jen zajímá, jako astroložku, z čeho přesně vycházíte? Neberte to zle, ale Slunce je pouze jeden „archetyp“, který nám byl dán. Pokud to vezmu čistě z astrologického hlediska, tak pak člověk musí koukat na celkový horoskop. Postavení planet a znamení a domy. To samé i u Vaši knihy „Cesta duše“. Minulé životy se neberou dle Slunce, nýbrž tam velkou roli hraje Lilith, Lunární Uzle atd, pak postavení domů, kde se nachází. Jaké téma otevírá. Nemluvě o tom, že Lilith je na nevědomé urovni a vědomé. Pak se ještě otevírá téma Pravé Černé Luny, která většinou vyvrací vše, co známe a víme… Na mě rozhodně nesedí… Pro někoho možná pomůcka.

Napsat komentář: Dagmar Zrušit odpověď

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Vaše osobní údaje budou použity pouze pro účely zpracování tohoto komentáře.

 • LÉČENÍ ENERGIE DĚLOHY / Online program
 • KNIHA POSELSTVÍ NAŠICH PŘEDKŮ A RODOVÝCH LINIÍ V ČÍSLECH
 • BÝT SOBĚ TERAPEUTEM / Online program
 • DÍTĚ V NÁS / Online program
 • PARTNERSKÁ OSUDOVÁ ČÍSLA / Kniha
 • CESTY DUŠE V ČÍSLECH A ZNAMENÍCH / Kniha
 • MEDITAČNÍ TERAPIE PRO TVÉ ZNAMENÍ
 • HEDVÁBNÁ CESTA K HARMONII DUŠE / Terapeutické karty na každý den
 • RITUÁLNÍ ZNOVU-ZROZENÍ / Online program
 • KARMICKÁ SINUSOIDA / Kniha
 • VESMÍRNÁ A VZTAHOVÁ SINUSOIDA / Knihy
 • KURZY REGRESNÍCH TERAPIÍ
 • LÉČENÍ SE ČTYŘMI ŽIVLY / Meditace
 • MEDITACE NA KAŽDÝ DEN
 • LÉČENÍ VNITŘNÍHO MUŽE, ŽENY A DÍTĚTE / Online program
 • DENÍK PRO KAŽDOU ŽENU. JÁ ŽENA.