MATKY A RODY V NÁS 

-------------

Seminář  v Ostravě 

Na tomto jedinečném komplexním semináři se vydáme po stopách strachů, zklamání, selhání, spasitelských a trpitelských syndromů, pocitů viny, ponižování, zneužívání, podceňování, nepřijetí a ztráty SEBE-HODNOTY, SEBEDŮVĚRY A SEBE-HODNOTY


V první části semináře projdeme období dětství a prenatálního vývoje a budeme společně zpracovávat a uvolňovat nefunkční programy, které jste převzali od svých matek.
Uvolníme je v konfrontaci, zrcadlení, nacítění a hlubokém odpuštění.


V druhé části semináře necháme vaše rody promlouvat skrze jejich příběhy.
Pronikneme do ústředních témat vašich generací a nalezneme zdroj rodového oslabení.
Pojmenujeme a uvolníme rodové zátěže, které jste převzali od svých předchůdců.
Požádáme váš rod o energetickou podporu a jejich požehnaní.


Kdy:
V sobotu 24. Srpna 2019
Od 10.00 - 17.30

Kde:
Studio SUNDARA
Dvorní 756/9
708 00 Ostrava-Poruba
Naproti rektorátu VŠB (bývalá Cukrárna Katka)

Vstupné:
1390Kč

Přihlášky:
Na emailu: esterchantall@seznam.cz

Kurzy regresních terapií

JE DŮLEŽITÉ, ABYSTE VĚDĚLI, 

ŽE SE ZMĚNIL KONCEPT MÝCH KURZŮ A TO:

Základní kurz a Pokračovací kurz I., lze absolvovat prostřednictvím online kurzů, tedy z pohodlí svého domova.

Pokud se budete chtít v této oblasti rozvíjet dále, Pokračovací kurz II. a Kvalifikační kurz již absolvujete osobně, za mého vedení. 


Oba online kurzy, tedy základní a pokračovací I. jsou založeny na konceptu:

– na základních postupech regresní terapie

- být sám sobě terapeutem - tady naučit se pomoci sám sobě

 - spolupracovat se svým podvědomím 

- uvolnit potlačené emoce

-  pochopit příčiny svým bloků a problémů

- uvědomovat si životní souvislosti 


Výhody online programů

 • Po celou dobu video kurzu budu vašim průvodcem.
 • Můžete se k němu kdykoliv vracet a bude stále váš
 • Můžete ho poslouchat a procházet z klidu svého domova
 • Kdykoliv praktikovat vedené regresní terapie pomocí audio–nahrávek
 • Kdykoliv praktikovat auto-regresi pomocí audio – nahrávky
 • Je v něm obsaženo více materiálu, než by bylo možné zvládnout projít na běžném základním a pokračovacím kurzu
 • Své dojmy, zkušenosti a prožitky z kurzu se mnou můžete následně prokonzultovat prostřednictvím emailu.

Základní kurz regresních terapií - Online program 

Na základním kurzu se zaměříme na pochopení základních postupů regresní terapie.

Naučíme se spolupracovat s podvědomím.

Povedu Vás po stopách příčin bloků, traumat a nefunkčních programů.

Nasměruji Vás k uvědomování životních souvislostí. 

Cena online kurzu je 3500Kč / 135EUR

Pokračovací kurz regresních terapií I. - Online program 

Na tomto kurzu se zaměříme na pochopení dalších postupů regresní terapie.

Jak hlouběji a efektivněji spolupracovat se svým podvědomím.

A naučíme se další hlubinné a terapeutické techniky. 

Cena pokračovacího online kurzu regresních terapií je 2600Kč / 100EUR


Možná si pokládáte otázky:

Když absolvuji oba online kurzy a budu chtít pokračovat dále.

Co pro to mohu udělat? A co je náplní dalších kurzů? Mohu po jejich absolvování vykonávat terapeutickou praxi? 

 


"Podmínkou pro přijetí do pokračovacího kurzu II. je:
Vyplnění osobního dotazníku + otázky směřující k tématům kurzu regresních terapií"


  Pokračovací kurz regresních terapií II.

Co je náplní tohoto kurzu

Na tomto kurzu se již zaměříme na rekapitulaci témat z předchozích online kurzů

Na nová hlubinná témata

Na před-přípravu jak aplikovat terapeutické postupy do praxe s klienty

Teoretická část + Procházení témat + Praktická část 

Témata:

 • Průchody do regresních terapií a jak je aplikovat u klienta
 • Průchody do prenatálního období a jako je aplikovat u klienta
 • Po stopách strachů, programu musím a pocitů viny a jejich hlubinné zpracování
 • Léčení a harmonizace vnitřního muže, ženy a dítěte
 • Paměťová a genetická stopa těla a duše
 • Přivtělené duše a harmonizace energie v prostoru
 • Progresní terapie
 • Regrese u dětí

Praktická část

Ukázka mnou vedené regresní terapie

Termín kurzu:

Sobota 21. a neděle 22. Září 2019

Místo konání:

Pokud se vás sejde v počtu do 6 absolventů,  kurz bude uspořádám v mém soukromí, tedy u mně doma v Klimkovicích u Ostravy. 
V případě, že vás bude více, kurz proběhne ve Studiu Sundara, v Ostravě Porubě.
O tom se rozhodne na začátku září a budu vás o tom informovat.
 

Cena kurzu je 3300KčUPOZORŇUJI, ŽE TERAPEUTICKOU PRAXI BUDETE MOCI VYKONÁVAT AŽ PO ABSOLVOVÁNÍ KURZU KVALIFIKAČNÍHO.

NA ZÁKLADĚ SVÝCH SCHOPNOSTÍ A MÉHO DOPORUČENÍ.


Kvalifikační kurz regresních terapií

Co je náplní tohoto kurzu

Tento dvoudenní  kurz je určen pro absolventy online kurzu základního a online kurzu pokračovacího I. a také pokračovacího kurzu II. 

A zejména pro ty, kteří se rozhodli jít profesní cestou a rádi by byli zařazeni mezi mé kvalifikované terapeuty.

Témata:

 • Etika terapeuta + dilemata související s regresní terapií + etický kodex terapeuta+marketing a sebeohodnocení terapeuta
 • Dotazník pro klienty a analýza života
 • Terapeutická cvičení a modelové situace

            Procházení terapeutických témat:

 •          Strachy, úzkosti, deprese, panické ataky
 • Možné spouštěče a příčiny strachů, úzkostí, depresí, panických atak
 • Závislosti a pocity nedostatku a jejich zpracování 
 • Emoční terapie/Práce s emocemi
 • Hlubinné zpracování tématu smrti a úmrtí blízkého 
 • Ženská terapeutická témata/Léčení energie dělohy/Rituální znovuzrození 
 • Téma epilepsie
 • Proces odpuštění, vcítění se do role druhého a rituální energetický porod sebe sama
 • Těhotenská rovnice - průnik do této jedinečné terapeutické techniky, jejíž otcem je Marek Ščotka

 

Po absolvování kurzu ode mně dostanete:

Kvalifikační certifikát

Mnoho zajímavých terapeutických materiálů formou audio a video balíčku

Přístup do uzavřené, podpůrné skupiny regresních terapeutů na facebooku

 

Termín kurzu:

Přibližný termín konání kurzu: Říjen/Listopad - dle zájmu absolventů kurzu Pokračovacího

Kurz je třídenní 

Místo konání:

Pokud se vás sejde v počtu do 6 abslolventů,  kurz bude uspořádám v mém soukromí, tedy u mně doma v Klimkovicích u Ostravy. 
V případě, že vás bude více, kurz proběhne ve Studiu Sundara, v Ostravě Porubě.
O tom se rozhodne na Pokračovacím kurzu v Září. 
 

Cena kvalifikačního kurzu je 5300Kč.VEŠKERÉ INFORMACE O KURZECH VČETNĚ PODROBNÝCH INSTRUKCÍ, ZASÍLÁM VŠEM KURZISTŮM PO PŘIHLÁŠENÍ.

SVÉ PŘIHLÁŠKY A DOTAZY SMĚRUJTE NA EMAIL: esterchantall@seznam.cz